Syn.: Actaea christophoriana Gonan., Christophoriana spicata (L.) Moench, Actaea nigra (L.) G., M. et Sch., Actaea corymbosa Stokes
Čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité

Actaea spicata

Rozšíření: Vyskytuje se téměř v celé Evropě, na jihu pouze ve vyšších polohách. V ČR pak roztroušeně v mezofytiku a oreofytiku, v teplejších oblastech vzácně.

Ekologie: Roste ve stinných lesích, roklích, podél lesních cest, na kamenitých a balvanitých stráních a pasekách. Osidluje hluboké půdy, nejčastěji s vápencovým, opukovým a čedičovým podložím. Samorostlík klasnatý je diagnostickým druhem svazu Fagion. Kvete od května do července.

Popis: Až 70 cm vysoká, mírně jedovatá vytrvalá bylina s přímou, nevětvenou lodyhou a s šikmým červenohnědým oddenkem. Řapíkaté listy jsou trojčetné a 2–3krát zpeřené. Čepel je v obrysu trojúhelníkovitá, jednotlivé lístky pak vejčité, zašpičatělé a nepravidelně zastřihovaně chlupaté, koncový lístek bývá 3klanný. Květy jsou v 1 (vzácně ve 2) dlouze stopkatých hroznech. Malé kališní lístky jsou vejčité, 4–5 mm dlouhé a žlutavě bílé barvy, pouze na vrcholu někdy nafialovělé. Nažloutle bílé korunní lístky jsou rozestálé a čárkovité s dlouhým nehtem. Plodem je vejcovitá lesklá bobule černé – vzácně bílé – barvy.

Poznámka: Někdy bývá pěstován v parcích a zahradách jako okrasná rostlina.

Actaea spicataActaea spicata
Actaea spicata

Fotografováno ve dnech 15. 5., 19. a 29. 6. 2008 (Česko, Morava, Liptál).