Čeleď: Actiniopteridaceae Pic. Serm.
Actiniopteris semiflabellata
Rozšíření: Areál zaujímá značnou část tropické Afriky od Namibie po Egypt, zdá se však, že chybí v západní části kontinentu. Dále roste na Madagaskaru, Réunionu, Mauriciu, Seychelách a na Sokotře, na asijském kontinentě v Jemenu, Ománu a Saúdské Arábii. Údaje z Indie a Nepálu se mohou vztahovat k příbuzným druhům.
Ekologie: Vyskytuje se ve štěrbinách skal, ale typickým druhotným stanovištěm této kapradiny jsou kamenné zídky teras. Je velmi odolná vůči suchu a nezřídka je jediným zástupce kapradin v území. Najdeme ji v nadmořských výškách 700–2600 m.
Actiniopteris semiflabellata
Popis: Drobná kapradina s listy vyrůstajícími trsnatě z krátkého plazivého oddenku hustě pokrytého čárkovitě kopinatými plevinami. Listy jsou 5–30 cm dlouhé, jejich čepel 2–4krát víceméně dichotomicky dělená na 4–18 úkrojků, sterilní úkrojky jsou čárkovité, 1–7 cm dlouhé, na vrcholu špičaté a těsně pod vrcholem drobně zoubkaté, fertilní jsou podobné, celokrajné. Kupky výtrusnic jsou při okraji, kryté podvinutým okrajem listu. Za sucha jsou listy zcela zkroucené.
Actiniopteris semiflabellata
Actiniopteris semiflabellata
Actiniopteris semiflabellata
Actiniopteris semiflabellata
Fotografovali Vít Grulich a Alena Vydrová, dne 17. 2. 2010 (Jemen, Jabal Bura: mezi osadami Magáda a Murzín).