Čeleď: Lauraceae Juss. – vavřínovité

Actinodaphne bourdillonii

Rozšíření: Endemit jižní Indie, roste jen v pohoří Západní Ghát ve svazových státech Karnátaka, Kérala a Tamil Nadu.

Ekologie: Stanovištěm jsou stálezelené lesy a horské lesy typu shola, vždy v prostředí vysokých srážek a permanentní vlhkosti. Lokality leží v nadmořské výšce 1000–2000 m.

Actinodaphne bourdillonii

Popis: Stálezelený dvoudomý strom vysoký až 10 m; borka je šedohnědá; letorosty jsou hustě plstnaté. Listy vyrůstají nahloučené po 7–10 na koncích větví obvykle téměř vstřícně; řapík je 1–2 cm dlouhý, plstnatý; čepel je podlouhlá až úzce obkopinatá, 11,5–26 cm dlouhá a 3–8,3 cm široká, kožovitá, na líci lysá, na rubu hustě šedě nebo skořicově hnědě plstnatá, s 7–9 postranními vyniklými žilkami, na bázi klínovitá, celokrajná, na vrcholu zašpičatělá. Samčí květy tvoří okolíky po 8–10; květní stopky jsou asi 6 mm dlouhé; okvětních lístků je 6, drobných, podlouhlých, zelenavých; tyčinek je 9 ve 3 kruzích, hustě chlupatých, s 2 žlázkami. Samičí květy vyrůstají po 5–10 ve stopkatých okolících z drobných hrbolků; okvětních lístků je rovněž 6; staminodií je 9; semeník je polospodní, zúžený do čnělky. Plodem je kulovitá, černá hladká bobule o průměru asi 5 mm, s jediným semenem.

Poznámka: Rod Actinodaphne je dosti početný, rozlišuje se celkem 127 druhů (POWO 2019), které rostou v jižní a jihovýchodní Asii, okrajově zasahují až na Novou Guineu.

Actinodaphne bourdillonii
Actinodaphne bourdillonii
Actinodaphne bourdillonii
Actinodaphne bourdillonii
Actinodaphne bourdilloniiActinodaphne bourdillonii

Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 23. a 26. 1. 2019 (Indie, Kérala, Munnar, Pampadum Shola National Park a Kumily, Periyar Tiger Reserve).