Syn.: Adonis caudata Stev.
České mená: růžička planá červená (Huber 1596), hlaváček plamenný, hořikvět (Presl 1846), hlaváček plamenný (Opiz 1852, Sloboda 1852, Čelakovský 1879, Polívka 1912, Dostál 1950), ohníček plamenný, hlaváček plamenný (Hejný-Slavík 1988), hlaváčkovec plamenný (Dostál 1989), hlaváček plamenný (Kubát 2002)
Slovenské mená: slepomák plamenný (Reuss 1853), hlaváček plamenný (Novacký 1936), hlaváčik plamenný (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité / iskerníkovité
Adonis flammea
Rozšírenie: Rastie v južnej a juhovýchodnej Európe, vo Francúzsku, Belgicku, Nemecku a južnom Švédsku, v južnej časti strednej Európy, v Stredozemí, Malej Ázii, na Kaukaze a v severnom Iráne.
V ČR rástol v stredných a severných Čechách a na južnej Morave, dnes len veľmi zriedkavo najčastejšie na južnej Morave (okolie Znojma, Sedlec, Velká nad Veličkou, Brno). V SR sa vyskytoval iba v juhozápadnej časti štátu, predovšetkým v nížinách, v súčasnosti sú známe celkove asi štyri lokality v Bielych Karpatoch, Považskom Inovci a v okolí Štúrova (Čenkov, Bajtava, Šalov).
Ekológia: Osídľuje okraje polí, medze a úhory, vinohrady, železničné násypy a okraje ciest na suchých vápenatých sprašiach alebo hlinitopiesočnatých pôdach. Rastie v nížinách a pahorkatinách, v minulosti zriedkavo zasahoval i do podhorských oblastí.
Adonis flammea
Opis: Jednoročná bylina s výškou 20–60 cm. Stonka priama, v dolnej časti mäkko chlpatá, v hornej časti roztrúsene chlpatá až lysá. Listy perovito strihané na čiarkovité úkrojky, dolné krátko stopkaté, horné sediace. Kvety jednotlivé, v priemere 1–3,5 cm veľké. Kališné lístky vajcovité až úzko vajcovité, svetlozelené, vlnato chlpaté, pritlačené ku korune. Korunné lupienky úzko vajcovité alebo úzko elipsovité, ohnivo červené, 8–15 mm dlhé, na báze často s čiernou škvrnou. Plody sú zobáčikaté lysé nažky v hustých valcovitých plodstvách. Doba kvitnutia máj až júl.
Ohrozenie a ochrana: V ČR i SR patrí medzi kriticky ohrozené druhy rastlín (C1t / CR). Predpokladá sa, že hlavnou príčinou vymiznutia druhu je chemizácia poľnohospodárstva. Vzhľadom na to, že ide o burinu, je tradičná územná ochrana problematická. Jednou z možností záchrany hlaváčika plamenného je pestovanie na políčkach v skanzenoch.
Zámeny: Veľmi podobným druhom je pestovaný hlaváčik ročný (Adonis annua) pochádzajúci zo Stredomoria, odlišuje sa od koruny odstávajúcim lysým kalichom a široko vajcovitými korunnými lupienkami, zriedkavo splanieva. Hlaváčik plamenný sa často zamieňa i s hlaváčikom letným (A. aestivalis), ktorý má kališné lístky lysé a korunné lupienky sú zvyčajne oranžovočervené.
Poznámka: Používaný na šľachtenie okrasných foriem hlaváčikov.
Adonis flammeaAdonis flammea
Adonis flammea
Foto: máj 2008 (Slovensko, Šalov).