Syn.: Adonanthe vernalis (L.) Spach, Consiligo vernale Opiz, Chrysocyathus vernalis (L.) Holub
Česká jména: ellebor český (Hájek 1562), hlaváček jarní (Presl 1819), miláček jarní (Opiz 1852), hlaváček jarní (Sloboda 1852, Čelakovský 1879, Polívka 1912, Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: slepomák jarní (Reuss 1853), hlaváček jarný (Novacký 1936), hlaváčik jarný (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité

Adonis vernalis

Rozšíření: Východní Evropa a západní Sibiř, reliktně zasahuje i do panonské oblasti střední Evropy.

Ekologie: Roste na výslunných stepních stráních, kamenitých svazích, při okrajích křovin, v teplomilných doubravách, v pásmu od nížiny až po pahorkatiny. Kvete od dubna do května.

Adonis vernalis na přírodním stanovišti

Popis: Vytrvalá bylina, 10–40(–50) cm vysoká, s lodyhou přímou, nevětvenou. Listy jsou jen lodyžní, přisedlé, 3–4(–5) cm dlouhé, 2–4krát zpeřené, úkrojky jsou čárkovité. Květy jsou poměrně velké, dosahují až 8 cm v průměru, kališní lístky jsou ke koruně přitisklé, korunních lístků je 10–20, jsou eliptické, zlatožluté. Plody jsou nažky se zahnutým zobánkem.

Ohrožení a ochrana: Severní hranice areálu tohoto krásného druhu prochází jižním okrajem Moravského krasu, vzácně se vyskytuje i na dalších teplých lokalitách jižní Moravy. Těchto míst je však stále méně. Hlaváček jarní je zařazen k silně ohroženým druhům naší květeny (C2b), podle zákona je však chráněn jako ohrožený druh (§3), je také chráněn mezinárodně Washingtonskou úmluvou (CITES). Chráněn zákonem je i na Slovensku, v Polsku, Srbsku, Francii a Švýcarsku. Z hlediska ohrožení je na Slovensku hodnocen jako potencionálně zranitelný (NT).

Poznámka: Hlaváček jarní bývá občas z širšího rodu Adonis vyčleňován k samostatnému rodu Adonanthe, který zahrnuje několik druhů vytrvalých bylin.
V minulosti byla bylina sbírána pro léčivé účinky, obsahuje kardioaktivní glykosidy – rostlina je jedovatá. Často se pěstuje jako okrasná skalnička.
V roce 2007 byl hlaváček jarní vyhlášen v anketě webu BOTANY.cz Rostlinou roku.

Adonis vernalis
Adonis vernalis
Adonis vernalisAdonis vernalis

Fotografováno od 5. 4. do 10. 5. 2003, 12. 4. 2004 a 21. 3. 2010 (Česko, Morava, Čejkovické Špidláky, Pavlovské vrchy, Děvín a Pouzdřanská step, Vrbice).