Syn.: Sempervivum gomerense Praeger
Čeleď: Crassulaceae J. St.-Hil. – tlusticovité
Aeonium gomerense
Původ: Endemit Kanárských ostrovů, vyskytuje se jen na severozápadě ostrova La Gomera.
Ekologie: Roste na většinou severně orientovaných skalách a strmých útesech v hornaté části ostrova, při okraji reliktů vavřínových lesů, přesněji v nadmořských výškách od 600 do 1100 m, společně například s druhy Aeonium castello-paivae, Aeonium subplanum, Echium aculeatum, Micromeria varia, Monanthes laxiflora aj. Kvete od dubna do června.
Aeonium gomerense
Popis: Sukulentní keř dosahující výšky až okolo 100 cm, poměrně řídce větvený, s větvemi vystoupavými. Listy jsou nahloučeny v růžicích na konci větví, jsou kopisťovité, dužnaté, zelené až šedozelené, po okraji červeně naběhlé. Květenství je terminální, kopulovité až jehlancovité, lysé; květy jsou 8četné, korunní lístky jsou růžové nebo bílé. Plody jsou měchýřky.
Ohrožení a ochrana: Jedná se o druh poměrně zřídkavý, vyskytuje se jen na šesti lokalitách, z nichž původní jsou pouze čtyři, na dvou dalších byl vysazen. Červený seznam IUCN (2011) řadí Aeonium gomerense k druhům ohroženým (EN). Je chráněn španělským zákonem, mezinárodní ochranu mu garantuje Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva) a Směrnice o stanovištích (Natura 2000).
Aeonium gomerense
Aeonium gomerense
Aeonium gomerense
Fotografovala Věra Svobodová, dne 23. 5. 2018 (Španělsko, Kanárské ostrovy, La Gomera, Parque Nacional de Garajonay).