Biologická klasifikace: Animalia, Mammalia, Artiodactyla, Bovidae
Syn.: Antilope melampus Lichtenstein, 1812
Česká jména: impala jihoafrická
Anglická jména: Common impala

Aepyceros melampus
Aepyceros melampus

Rozšíření: Druh tropické východní a jižní Afriky, vyskytuje se v oblasti od Keni přes Tanzanii, Zambii a Mosambik až po sever Jihoafrické republiky. Na angolsko-namibijském pomezí se vyskytuje ještě poddruh Aepyceros melampus subsp. petersi.

Způsob života: Impala, nejpočetnější antilopa Afriky, obývá savanu, křovinatou krajinu i řídké lesy. Spásá především trávu, okusuje listy a plody různých rostlin. Na rozdíl od jiných antilop, potřebuje alespoň 1(–2)krát denně pít. V době sucha obě pohlaví opouštějí svá území a sdružují se do společných obrovských stád, která se stěhují do vyšších poloh za svěží pastvou. Obyčejně samice a mláďata tvoří stáda o 10–100 kusech, samci žijí většinou odděleně. Dominantní samec značkuje okolí páchnoucími výměšky na čele. Také vyplazuje jazyk, což je signál pro samice a s jinými samci se honí nebo svádí náznakové souboje. Říje není vázaná na roční období. Samice po 180–210 dnech březosti rodí na chráněném místě stranou od stáda jedno mládě, s kterým se vrací do stáda za několik dní. Samci dospívají v roce života, ale do rozmnožování se zapojují až ve 4 letech. Samice poprvé rodí ve 2 letech.
V případě útoku predátora dovede velmi rychle běhat a skákat až 3 m do výšky a 10 m do dálky. Impaly jsou nejčastěji loveny lvy, psy hyenovitými, gepardy, levharty a krokodýly.
Nejvyšší známý věk impaly je 17 let.

Popis: Sudokopytník dosahující hmotnosti 40–80 kg, s tělem 120–160 cm dlouhým, ocas je 30–45 cm dlouhý. Srst je hladká, lesklá, plavá nebo načervenalá, se světlejší spodinou a nohama. Na každé straně zádi se táhne od ocasu nevýrazný kolmý tmavý proužek. Má výrazné oči a uši mají černé špičky. Štíhlé lyrovitými vrubované rohy o délce okolo 75 cm mají pouze samci a používají je při zápasech se soupeři. Na zadních nártech má pachové žlázy s kartáčkem černých chlupů. Impaly mají velmi dobrý zrak, sluch i čich.

Ohrožení a ochrana: Červený seznam IUCN (2016) klasifikuje tento druh z hlediska ohrožení jako méně dotčený (LC).

Aepyceros melampus
Aepyceros melampus
Aepyceros melampus
Aepyceros melampus
Aepyceros melampus
Aepyceros melampus
Aepyceros melampus

Fotografováno v září 2018 (Jihoafrická republika, Kruger National Park).