Syn.: Aeschynanthus perakensis Ridl., Lysionotus longiflorus Blume, Trichosporum longiflorum Kuntze
Čeleď: Gesneriaceae Rich. et Juss. ex DC. – podpětovité
Aeschynanthus longiflorus
Rozšíření: Druh jihovýchodní Asie, byl popsán z Jávy. Vyskytuje se na Malajském poloostrově a na indonéských ostrovech, Sumatra, Jáva a Borneo.
Ekologie: Roste epifyticky především v podhorských a horských lesích, příležitostně se však objevuje i v lesích nižších poloh, v nadmořských výškách od 90 až do 1500 m.
Aeschynanthus longiflorus
Popis: Liána s lodyhou lysou a listy vstřícnými, krátce řapíkatými, eliptickými až vejčitými, 3,7–17,5 cm dlouhými a 1,6–6,7 cm široký, na bázi zaokrouhlenými nebo klínovitými, celokrajnými, na vrcholu zašpičatělými, kožovitými, na líci tmavě zelenými, na rubu světleji zelenými, lysými, se 3–8 páry vedlejších žilek. Květenství je 2–5květé; listeny jsou čárkovité, 3–6 mm dlouhé, květní stopky jsou 11–16 mm dlouhé, lysé; kališní cípy jsou již od báze kalicha dělené, zelené až purpurové, lysé nebo řídce žláznatě chlupaté, cípy jsou čárkovité až podlouhlé, přímé, 5–23 mm dlouhé; koruna je 43–90 mm dlouhá, 2pyská, vně světle až tmavě červená, uvnitř bělavá, korunní trubka je zakřivená, horní pysk je 2laločný, dolní 3laločný, laloky jsou světle červené, na spodním pysku červené s tmavou kresbou ve tvaru písmene W; tyčinky jsou z koruny vyniklé, spojené do 2 párů, nitky jsou načervenalé či růžové, drobně žláznatě chlupaté, prašníky jsou růžové; pestík je 45–83 mm dlouhý, lysý nebo jemně chlupatý. Plodem je úzce podlouhlá tobolka.
Záměny: Podobný druh Aeschynanthus speciosus lze snadno rozpoznat podle listů v přeslenech po 3–6.
Poznámka: K rodu Aeschynanthus je v současnosti započítáváno 194 akceptovaných druhů, všechny pocházejí z jižní a jihovýchodní Asie.
Aeschynanthus longiflorus
Aeschynanthus longiflorus
Aeschynanthus longiflorus
Fotografoval Mário Duchoň, dne 13. 2. 2013 (Indonésie, Sumatra, Aceh, okolí Gunung Kemiri).