Syn.: Aethusa cynapium subsp. cynapioides (M. Bieb.) Nyman, Aethusa cynapium subsp. elata Hoffm. ex Schübl. et G. Martens, Aethusa cynapium var. elatior Döll
Česká jména: tetlucha obecná (Domin et Podpěra 1928), tetlucha vznešená (Dostál 1950, Kubát 2002), tetlucha kozí pysk vznešená (Danihelka et al. 2012)
Slovenská jména: tetlucha kozí pysk (Dostál 1950), tetucha kozia krátkoobalná (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Apiaceae Lindl. – miříkovité
Aethusa cynapioides
Rozšíření: Celkové rozšíření není přesně známé, neboť taxon nebyl vždy odlišován od rozšířené tetluchy kozího pysku (Aethusa cynapium). S jistotou ve střední a jihovýchodní Evropě, na sever po jižní Švédsko. U nás roztroušeně až vzácně v termofytiku a mezofytiku, v oreofytiku chybí. Těžiště rozšíření je v úvalech jižní a střední Moravy a v některých oblastech středních a jižních Čech (Křivoklátsko, Český kras, Blatensko, Budějovická pánev, střední Povltaví). V ostatních územích zřídka, často na izolovaných nalezištích.
Ekologie: Suťové a lužní lesy, lesní lemy, vlhké křoviny, paseky, okraje cest a silnic, ale i rumiště a pustá místa u lidských sídel. Roste na hlinitých až kamenitých, vlhčích, živinami bohatých půdách. Na synantropní stanoviště se šíří pouze v oblastech častějšího výskytu. Kvete od července do září.
Aethusa cynapioides
Popis: Dvouletá bylina. Lodyha je přímá, 100–150(–230) cm vysoká, až v horní polovině větvená, oblá, dutá, světle zelená, ojíněná, v dolní části 1–2,5 cm v průměru, větvená část lodyhy v uzlinách pouze slabě zprohýbaná. Lodyžní listy až 17 cm dlouhé, čepel 3–4krát trojčetná, světle zelená, lístečky v obrysu trojúhelníkovité až vejčité, hluboce peřenosečné, se špičatými úkrojky, s drobnou světlou špičkou, řapík nejčastěji 1–2 cm dlouhý. Okolíky obvykle ze 7–11 okolíčků, okolíčky obvykle s 8–11 květy na krátkých stopkách, obalíčky z 2–3 svěšených, čárkovitých listenů. Korunní lístky bílé. Dvounažky na krátkých stopkách, merikarpia za zralosti světle slámově žlutá.
Záměny: Podobným druhem je tetlucha kozí pysk (Aethusa cynapium), která je celkově nižší, rozložitá a obvykle už v dolní třetině větvená. Oba tyto taxony jsou částí botanické literatury rozlišovány na úrovni poddruhů (Danihelka et al. 2012).
Ohrožení a ochrana: Pod jménem Aethusa cynapioides subsp. elata je v Červeném seznamu ČR (2012) veden v kategorii vzácnějších taxonů vyžadujících pozornost (C4a).
Aethusa cynapioidesAethusa cynapioides
Aethusa cynapioides
Aethusa cynapioides
Aethusa cynapioides
Aethusa cynapioides
Fotografováno dne 8. 8. 2014 (u Solopisků).