Syn.: Cicuta cynapicum Crantz, Cicuta minor Garsault, nom inval., Coriandrum cynapium Crantz, Sium cynapium Vest
Česká jména: tetlucha obecná (Domin-Podpěra 1928), tetlucha kozí pysk (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: tetlucha kozí pysk (Dostál 1950), tetucha kozia (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Apiaceae Lindl. – miříkovité
Aethusa cynapium
Rozšíření: Druh je původní skoro v celé Evropě vyjma Islandu a většiny území Mediteránu, objevuje se i na severovýchodě Turecka a na Kavkazu. Druhotně se vyskytuje na severovýchodě USA a jihovýchodě Kanady. U nás na celém území od nížin do podhůří roztroušeně až dosti hojně, řidčeji v územích s ultrabazickým podkladem. Nejčastěji uvnitř obcí nebo poblíž lidských sídel.
Ekologie: Pole, zahrady, úhory, navážky, okraje cest nebo smetiště, na dobře provzdušněných půdách, pouze na synantropních stanovištích. Kvete od července do září.
Aethusa cynapium
Popis: Jednoletá, 5–70 cm vysoká bylina. Lodyha je přímá, od dolní třetiny větvená, tmavě šedozelená, tupě hranatá až slabě rýhovaná, obvykle vyplněná dření, větvená část v uzlinách výrazně zprohýbaná, větve jsou poměrně silné, často dále bohatě větvené. Lodyžní listy jsou tmavě zelené, čepel obvykle dvakrát trojčetná, lístečky v obrysu široce vejčité až kopinaté, zastřihovaně peřenosečné. Okolíky jsou složené z 6–8 okolíčků, okolíčky obvykle s 6–11 květy, obalíčky z 2–3 svěšených, čárkovitých, za plodu se prodlužujících listenů. Korunní lístky jsou bílé nebo se zeleným pruhem ve střední části. Dvounažky na 1,5–3,0 mm dlouhých stopkách, merikarpia jsou za zralosti 4,0–4,5 mm dlouhá.
Variabilita: Velmi variabilní druh. Na strništích lze často najít morfotypy jen 5–20 cm vysoké, které mají větší plody a kratší listeny obalíčků (A. cynapium var. agrestis). Pod druh Aethusa cynapium (jako A. cynapium subsp. elata) je často přiřazována i tetlucha vznešená (Aethusa cynapioides), což je převážně lesní druh lišící se zejména výrazně mohutnějším vzrůstem (výška 100–230 cm).
Ohrožení a ochrana: Poddruh A. cynapium subsp. elata (tzn. tetlucha vznešená, A. cynapioides sensu Kubát 2002, viz výše) je řazena mezi vzácnější druhy vyžadující pozornost (C4a).
Poznámka: Silně jedovatá rostlina, byly zaznamenány prudké otravy po záměně tetluchy především s petrželí (Petroselinum crispum).
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium
Fotografováno dne 22. 7. 2012 (Buštěhrad).