Syn.: Agraulus alpinus (Scop.) P. Beauv., Agraulus flavescens (Host) Sweet, Agrestis alpina (Scop.) Bubani, Agrostis cenisia De Not. ex Parl., nom. inval., Agrostis flavescens Host, Agrostis hispida Hegetschw., nom. illeg., Agrostis montana Krock., Agrostis nevadensis var. minor Boiss., Agrostis rupestris Willd. ex Kunth, nom. inval., Agrostis versicolor Hoppe ex Steud., nom. inval., Avena aurata All., Avena rupestris var. aurata (All.) Clairv., Trichodium alpestre Hoppe ex Schult., nom. inval., Trichodium auratum Sieber ex Steud., nom. inval., Trichodium flavescens (Host) Schult., Trichodium intermedium Hoppe ex Schult., Trichodium rupestre Schrad.
Čeleď: Poaceae Barhart – lipnicovité
Agrostis alpina
Rozšíření: Těžiště areálu se rozkládá ve vysokohořích jižní a střední Evropy od Pyrenejského poloostrova po vysoké Karpaty, roste také v marockém Atlasu. V ČR se vyskytuje pouze na skalách Velké kotliny v Hrubém Jeseníku, na Slovensku roste roztroušeně ve vysokých Karpatech (Malá Fatra, Choč, Západné, Belianské a Nízké Tatry).
Ekologie: Stanovištěm jsou skalní štěrbiny a travnaté skalní terásky nad horní hranicí lesa, výhradně na neutrálním až bazickém geologickém podloží (vápence, grafitické fylity).
Agrostis alpina
Popis: Vytrvalá trsnatá tráva 10–30 cm vysoká; stébla jsou hladká. Listy na sterilních výhonech jsou štětinovité, na fertilních stéblech ploché, 1–1,5 mm široké; listové pochvy jsou lysé, hladké; jazýček je 1–4 mm dlouhý. Květenství je v době květu rozkladité, latovité, s přímo odstálými, křivolakými, drsnými větvičkami; klásky jsou jednokvěté, 3–5 mm dlouhé, dolní pleva je jednožilná, asi 4 mm dlouhá, horní trojžilná, asi 3 mm dlouhá; plucha je blanitá, pětižilná, asi 3 mm dlouhá, kýlovitá, na vrcholu osinkatě dvouzubá, nad bází kýlu vyrůstá asi 5 mm dlouhá osina. Obilky jsou okoralé.
Ohrožení a ochrana: Vzhledem k tomu, že v ČR se nachází pouze jediná nepočetná populace, v Červeném seznamu (2012) je druh klasifikován jako kriticky ohrožený (C1r), ve stejné kategorii je zařazen i do vyhlášky o chráněných druzích (§1). Na Slovensku v aktuálním červeném seznamu není klasifikován.
Agrostis alpina
Agrostis alpina
Agrostis alpina
Agrostis alpina
Fotografováno ve dnech 13. 8. 2014 a 29. 6. 2016 (Hrubý Jeseník, Velká kotlina).