Čeleď: Crassulaceae J. St.-Hil. – tlusticovité
Aichryson porphyrogennetos
Rozšíření: Endemit Kanárských ostrovů, vyskytuje se pouze na ostrově Gran Canaria. Na Kanárských ostrovech roste celkem 10 endemických druhů tohoto rodu.
Ekologie: Roste na zastíněných skalách a v roklích, v pásmu vavřínových lesů, v nadmořské výšce od 275 do 1400 m, a to jen na severu ostrova Gran Canaria – přibližně na deseti lokalitách. Kvete od dubna do června.
Popis: dvou- až tříletá bylina, 20–45 cm vysoká, lodyha široce rozložitě větvená, listy v přízemní růžici, často načervenalé, řapíkaté, dužnaté, kopisťovité až kosočtverečné, nejširší pod středem, celokrajné, chlupaté, květenství řídké, kalich chlupatý, květy 7–10četné, korunní lístky eliptické, na vrcholu zašpičatelé, žluté. Plody jsou měchýřky.
Ohrožení a ochrana: Z hlediska ohrožení je Aichryson porphyrogennetos hodnocen jako druh zranitelný (VU).
Aichryson porphyrogennetos
Aichryson porphyrogennetos
Fotografováno dne 12. 6. 2006 (Španělsko, Kanárské ostrovy, Gran Canaria, Los Tiles de Moya).