Čeleď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Aira praecox
Rozšíření: Subatlantsko-submediteránní druh, ve střední Evropě dosahuje východní hranice areálu. Druhotně i na Azorských ostrovech, avšak snad původní na ostrově Tenerife. Zavlečen i do jižní části Jižní Ameriky. U nás roztroušeně v okolí Doks, jinde vzácně, na Moravě chybí.
Ekologie: Roste zejména na suchých nevápnitých půdách, jako jsou písčiny, pastviny nebo úhory, ve světlých písčitých borech. Často v nezapojených porostech nebo na sešlapávaných místech. Kvete v dubnu až květnu.
Popis: Jednoletá, velmi jemná nenápadná tráva tvořící drobné trsy. Stébla jsou 2–20 cm vysoká, listy úzce svinuté, lysé. Květenství je úzká stažená lata se vzpřímenými větvemi a stopkami kratšími než klásky. Osina je 3–4 mm dlouhá.
Ohrožení a ochrana: V ČR je ovsíček časný řazen mezi silně ohrožené druhy (C2b).
Aira praecoxAira praecox
Aira praecox
Fotografováno dne 19. 5. 2008 (Třeboňsko, na písčině u Staňkovského rybníka – výskyt spolu s Poa bulbosa, Spergularia rubra, Spergula morisonii, Festuca filiformis aj.)