Syn.: Chamaepitys trifida Dumort., Chamaepitys chia subsp. trifida (Dumort.) Kmeťová, Teucrium chamaepitys L.
Česká jména: zběhovec yva (Presl 1819, Sloboda 1852), yva trojklaná (Opiz 1852), yva (Čelakovský 1879), zběhovec yva (Polívka 1912, Dostál 1950), zběhoveček trojklaný (Dostál 1989), zběhovec trojklaný (Kubát 2002)
Slovenská jména: zbehovec ivka (Dostál 1950), zbehovček chijský trojený (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Lamiaceae Martinov – hluchavkovité
Ajuga chamaepitys
Rozšíření: Dosti rozsáhlý areál se rozkládá v jižní a střední Evropě a ve Středozemí, zasahuje i do severní Afriky a na Blízký východ. Druh je velmi proměnlivý v řadě znaků (velikost, tvar i barva květů, hustota odění apod.), v areálu se proto rozlišuje velké množství poddruhů: v evropsko-mediteránním prostoru asi 14! Nominátní poddruh Ajuga chamaepitys subsp. chamaepitys (na našich snímcích) je rozlišován především v západní a severní části areálu.
V ČR se vyskytuje především v nejteplejších územích středních a severních Čech a na jižní a střední Moravě, do mezofytika proniká jen omezeně v kontaktních územích; kromě toho roste na vápencích v Pošumaví. Na některých lokalitách byl zjištěn jen jako přechodně zavlečený. Na Slovensku roste především v teplých nížinách na jihu a východě území, směrem do kotlin v Karpatech vyznívá.
Ekologie: Roste na polích, vinicích, úhorech a rumištích, zejména na půdách bohatých na vápník. Kvete od května do září.
Popis: Jednoleté, zřídka i víceleté 5–15 cm vysoké, velice aromatické byliny. Lodyha poléhavá, vystoupavá až přímá, větvená, bělavě chlupatá. Přízemní listy přisedlé, kopinaté až obvejčité, celistvé, maximálně 5 cm dlouhé a 1 cm široké, řídce až hustě chlupaté. Lodyžní listy 3laločné až 3klané s dlouhými a úzkými úkrojky, bělavě chlupaté. Květenstvím je chudý lichopřeslen. Květy jsou krátce stopkaté, kalich zvonkovitě trubkovitý, 5cípý, hustě chlupatý, koruna žlutá, 5–15 mm dlouhá, horní pysk velice krátký, dolní pysk velký, 3laločný, tyčinky vyčnívají z koruny. Plodem je tvrdka.
Ohrožení a ochrana: Druh v posledních desetiletích rychle ustupuje a je zařazen mezi kriticky ohrožené druhy naší květeny (C1t). Na Slovensku je z hlediska ohrožení hodnocen jako druh potenciálně zranitelný (NT).
Využití: Tento zběhovec se dříve velmi využíval v lidovém léčitelství, obzvláště na dnu a revma. Mladé výhonky se sušily, rozemlely na prášek a míchaly s dalšími rostlinami. Pro léčivé účinky se občas i pěstoval.
Ajuga chamaepitysAjuga chamaepitys
Ajuga chamaepitysAjuga chamaepitys
Ajuga chamaepitys
Fotografováno dne 2. 7. 2006 (Slovensko, Tornaľa).