Syn.: Teucrium laxmannii L., Phleboanthe laxmannii (L.) Tausch.
Čeľaď: Lamiaceae Martinov – hluchavkovité
Ajuga laxmannii
Rozšírenie: Subkontinálne-euroázijský druh rozšírený v strednej a juhovýchodnej Európe. Vyskytuje sa v Maďarsku, na Ukrajine, v Rumunsku, Bulharsku, Srbsku, Grécku a Turecku.
V Českej republike nerastie. Na Slovensku bol v minulosti nájdený v Slovenskom krase. Výskyt je už niekoľko desaťročí považovaný za zaniknutý a druh za vyhynutý.
Ekológia: Sprašové terasy, pasienky, krasové stráne, lesostepi v nížinách až pahorkatinách. Kvitne v máji až júni.
Ajuga laxmannii
Opis: Trváca rastlina vysoká 20–50 cm, celá dlho odstávajúco chlpatá, nerozkonárená. Byľové listy vajcovito až podlhovasto elipsovité, prostredné 35–100 × 10–35 mm, na báze zaokrúhlené, poloobjímavé, celistvookrajové, vpredu riedko vrúbkovane pílkovité, listene podobné listom, podstatne dlhšie ako kvety, v pazuche s 2 kvetmi. Kalich 9–15 mm dlhý, do 1/5 delený, koruna 25–35 mm, žltá, fialovo žilkovaná, rúrka kratšia ako kalich.
Ohrozenie a ochrana: Jediná slovenská lokalita zrejme zanikla sekundárnou sukcesiou po ukončení pasenia. V súčasnosti ohrozenie ani ochrana na Slovensku nepripadajú do úvahy, je považovaný za vyhynutý druh (RE). Chráneným druhom je v Maďarsku a Srbsku.
Poznámka: Jeho znovunájdenie na Slovensku nie je vylúčené.
Ajuga laxmanniiAjuga laxmannii
Ajuga laxmannii
Foto: 19. 5. 2008 (Srbsko, Mali Idoš a Zobnatica).