Albertus Magnus se narodil v roce 1193 nebo 1206 v Lauingen v Bavorsku, zemřel 15. listopadu 1280 v Kolíně nad Rýnem. Je považován za největšího německého filozofa a bohoslovce středověku.

Studoval práva v Padově, v roce 1221 nebo 1223 vstoupil do dominikánského řádu proti přání rodiny a studoval teologii (např. v Bologni). Později učil v Kolíně, Regensburku, Freiburku, Štrasburku, Hildesheimu. V roce 1245 odešel do Paříže, kde získal doktorát a učil zde teologii (Tomáš Aquinský patřil k jeho žákům).
Od roku 1254 vykonával funkci provinciála dominikánského řádu. V roce 1260 ho papež Alexander IV. jmenoval biskupem v Regensburku (Řezno). V tomto úřadu pracoval 3 roky, pak požádal o uvolnění z funkce. Zbytek života strávil v klášterech především v jižním Německu a zabýval se výukou a vědeckou činností. Dobře znal Aristotelovy spisy v latině i arabské komentáře k nim, aristotelovskou filosofii se snažil dát do souladu s křesťanskou doktrínou, byl více filosof než teolog. Byl přesvědčen, že je možný mírumilovný vztah mezi vědou a náboženstvím.
Jeho znalosti byly pro jeho dobu univerzální, jeho znalosti přírodních věd byly na jeho dobu pozoruhodné. Znal soudobou fyziku, scholastiku, mechaniku. Napsal práce o alchymii a předpokládá se, že objevil prvek arzen. Jeho práce ukazují dobové encyklopedické znalosti v oborech: logika, teologie, středoevropská botanika, geografie, astronomie a astrologie, mineralogie, alchymie, středoevropská zoologie, hudba aj. Napsal práce De vegetabilibus et plantis libri VII a De natura rerum, v jeho dílech jsou údaje o kulturních a užitkových rostlinách.
Byl blahořečen v roce 1622 (15. listopad, v Rakousku 16. listopad), svatořečen v roce 1931 (svatý Albert Veliký nebo svatý Albert Kolínský). Je považován za patrona přírodních věd a studentů přírodních věd.

Na jeho počest pojmenoval v roce 1838 Ernst Heinrich Meyer (učil medicínu na univerzitě v Göttingen a botaniku v Koningsbergu) druh Alberta magna E. Mey., rod Alberta E. Mey., Rubiaceae; druhové jméno např. Hieracium albertii, Orchis albertii.
Ilustrační foto