Syn.: Althaea pallida Willd. – proskurník bledý
Čeľaď: Malvaceae Juss. – slézovité / slezovité
Alcea biennis
Rozšírenie: Rozšírený od strednej a juhovýchodnej Európy po Malú Áziu, sekundárne i v Bavorsku, Taliansku a v južnom Francúzsku.
Ekológia: Rastie v nížinách a pahorkatinách na výslnných krovinatých stráňach, v priekopách a na násypoch okolo ciest a železničných tratí, v opustených vinohradoch, druhotne i na ruderálnych stanovištiach.
Opis: Dvojročná bylina s vretenovitým koreňom, v prvom roku sa vytvorí ružica listov so stopkami až 45 cm dlhými, v druhom roku z nej vyrastá mohutná, 50–200 cm dlhá stonka husto pokrytá hviezdicovitými a zväzkovitými chlpmi, listy sú v obryse okrúhle až vajcovito okrúhle, plytko 3–5 laločnaté; kvety vyrastajú z pazúch horných listov, kalištek z 5–7 listeňov, kalich s trojuholníkovitými cípmi, korunné lupienky obrátene vajcovité, na báze zúžená, hlboko vykrojené, svetlofialovo ružové.
Ohrozenie a ochrana: V ČR rastie iba na južnej Morave, patrí medzi silne ohrozené taxóny (C2b), zákonom chránený (§2), na Slovensku sa vyskytuje veľmi roztratene najmä v južnej časti územia, je zaraďovaný medzi potencionálne ohrozené (NT) a zákonom chránené taxóny.
Alcea biennisAlcea biennis
Alcea biennis
Foto – júl 2004 (Nitra).