Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité
Alchemilla fischeri subsp. camerunensis
Rozšíření: Stenoendemit vrcholové části Mt. Oku v severozápadní části Kamerunu.
Ekologie: Tento taxon roste v oblasti primárního bezlesí na alpínských loukách a v podrostu nízkých keřů, ve výškovém rozpětí od 2800 do 3011 m n. m.
Alchemilla fischeri subsp. camerunensis
Popis: Nízká vytrvalá bylina tvořící nadzemní kořenující výběžky. Listy jsou dlanitodílné se zubatými laloky, v obrysu téměř okrouhlé, nezaměnitelně stříbrošedě chlupaté. Zelenavé květenství je složeno z vrcholíků drobných květů, plodem je nažka.
Alchemilla fischeri subsp. camerunensis
Alchemilla fischeri subsp. camerunensis
Ohrožení a ochrana: Ohrožení taxonu plyne především z jeho plošně velmi omezeného výskytu, byť je zde poměrně hojný. Hlavní rizika představují požáry, pastva dobytka a žír larev hmyzu. Podle IUCN patří mezi kriticky ohrožené druhy.
Poznámka: V jazyce místního etnika Oku se nazývá mbakilum, což znamená oblaka na hoře.
Alchemilla fischeri subsp. camerunensis
Fotografováno v prosinci 2008 (Kamerun, Mt. Oku).