Česká jména: kontryhel tupý (Kubát 2002)
Slovenská jména: alchemilka tupá (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité
Alchemilla obtusa
Rozšíření: Areál se rozkládá v horách střední a jižní Evropy, od Vogéz přes Alpy do Karpat a balkánských hor, na sever zasahuje do Německa, ČR a jižního Polska, na jih zasahuje do italských Apenin. V ČR roste ve třech samostatných ostrůvcích: severozápadní zahrnuje Ještěd, Jizerské hory, Krkonoše spolu s podhůřím, další leží v Hrubém Jeseníku, jižní se nachází ve střední části Šumavy (Šumavské pláně), v přilehlé části Pošumaví na Sušicku a Horažďovicku, v minulosti zasahoval i na Blatensko. Na Slovensku roste ve vyšších polohách Karpat. Ve střední Evropě patří k vzácnějším druhům.
Ekologie: Vyskytuje se na vlhkých loukách a lučních prameništích, ve vyšších podhorských a horských polohách.
Alchemilla obtusa
Popis: Vytrvalá trsnatá lysá bylina, žlutavě sivozeleně zbarvená, listy často posléze červenají. Přízemní listy jsou tuhé, okrouhle ledvinité, spíše ploché, laločnaté jen do 1/6–1/3, s široce otevřeným bazálním výkrojem; laloky jsou široké, zuby na okraji jsou spíše nízké, s širokou bází; řapíky jsou (podobně jako dolní část lodyh) většinou dosti hustě přitiskle, až hedvábitě chlupaté (lupa!). Čtyřčetné květy tvoří klubíčka s tuhými stopkami; češule jsou krátké, kuželovitě zvonkovité; cípy kalíšku jsou trojúhle vejčité; kališní lístky jsou trojúhelníkovité až vejčité; koruna chybí; tyčinky jsou 4, pyl se nevyvíjí. Plodem je nažka.
Záměny: Kontryhel ze skupiny „lysých“ (tj. druhů, které mají skutečně nebo zdánlivě lysé lodyhy i řapíky) – vyznačuje se tuhými, do žluta přecházejícími listy s nízkými laloky. Nejběžnější „lysý“ kontryhel, Alchemilla glabra, má listy modrozelené, nápadně zvlněné, a úzký, nikoli podkovovitý bazální výkroj, dále řapíky listů a dolní část lodyh má jen s velmi řídkými, přitisklými nebo polopřitisklými chlupy.
Taxonomická poznámka: V ČR jsou rozlišovány 2 poddruhy: nominátní Alchemilla obtusa subsp. obtusa se vyznačuje listovými laloky obloukovitě zaokrouhlenými až tupě špičatými, Alchemilla obtusa subsp. trapezialis má listové laloky lichoběžníkovité, na konci uťaté. Tento typ se vyskytuje od Ještědu po západní okraj Krkonoš.
Ohrožení a ochrana: Donedávna patřil poddruh Alchemilla obtusa subsp. trapezialis u nás k silně ohroženým taxonům (C2), nominátní poddruh zase k ohroženým (C3). Podle nového vydání Červeného seznamu (2012) je ohrožení nominátního poddruhu zvýšeno do kategorie C2b, zatímco poddruh A. o. subsp. trapezialis je zařazen do kategorie vzácnějších taxonů nedostatečně prostudovaných (C4b).
Alchemilla obtusa
Alchemilla obtusa
Alchemilla obtusa
Alchemilla obtusa
Alchemilla obtusa
Fotografováno dne 21. 7. 2013 (Šumava, Stachy, Tejmlov).