Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité
Alchemilla pedata
Rozšíření: S jistotou roste v několika horských skupinách v Etiopii, a dále na Mt. Elgon v Ugandě a Keni; není vyloučeno, že roste i v dalších východoafrických pohořích.
Ekologie: Stanovištěm jsou pastviny a horské trávníky, zde především na vlhčích chráněných místech. Lokality leží v nadmořských výškách (1700–)2000–3600 m.
Alchemilla pedata
Popis: Vytrvalá bylina s plazivými lodyhami, na nichž se tvoří růžice listů, vysoká 5–20 cm, na lodyhách i listech s přitisklými hedvábitými chlupy. Listy jsou dlouze řapíkaté, v obrysu okrouhlé až ledvinité, asi 5 cm v průměru, dlanitolaločné až dlanitoklané, obvykle s 9 laloky, laloky jsou na okraji pravidelně pilovité a na vrcholu uťaté až mělce vykrojené (vrcholový zoubek je často vpadlý); palisty jsou blanité. Květenství jsou metlovitě uspořádané vijany delší než listy; květy jsou čtyřčetné, drobné, žlutozelené, s vyvinutým kalíškem a kalichem, koruna chybí; semeník tvořený jediným plodolistem je uzavřen v češuli. Plody jsou nažky.
Poznámka: Kontryhely jsou charakteristické rostliny východoafrického vysokohoří, je jich zde známo více než 10 druhů, z nichž některé se vyznačují polokřovitým vzhledem. Alchemilla pedata je drobná bylina; od podobných, často spolu rostoucích druhů se pozná podle vysokého počtu listových laloků – ostatní jich mají zpravidla jen 5.
Alchemilla pedata
Alchemilla pedata
Alchemilla pedata
Fotografováno ve dnech 28. a 29. 10. 2013 (Etiopie, Simien Mountains: okolí Simien Lodge a mezi tábořišti Sankaber a Geech).