Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité
Alchemilla pentaphyllea
Rozšíření: Areál leží především v západní část Alp. Roste od Přímořských Alp na pomezí Francie a Itálie, na sever dosahuje do středního Švýcarska, na východ do rakouského Vorarlberska a na západ italských Jižních Tyrol. V roce 1986 byl potvrzen také v centrálních Pyrenejích. Starý pochybný údaj pochází i z masivu Grossglockneru.
Ekologie: Stanovištěm jsou sněhová vyležiska, vlhké alpinské trávníky na zazemněných sutích a morénách, k severu orientované skalky; vždy na nevápenném podkladu. Lokality leží v nadmořských výškách (1350–)2300–3200 m.
Alchemilla pentaphyllea
Popis: Drobná vytrvalá bylina s tenkými, plazivými, v uzlinách zakořeňujícími lodyhami vysokými (3–)5–7(–10) cm. Listy jsou znoženě (3–)5(–7)četné, v obrysu okrouhlé až ledvinité, 1–4 cm široké, řídce odstále chlupaté až téměř lysé; palisty jsou 0,7–3 cm dlouhé, u starších listů odumírají; řapík je krátký; lístky jsou vejčité, často do 1/2–2/3 dělené na čárkovité, asi 1 mm široké úkrojky. Květy jsou 4četné, 2,5–4 mm dlouhé a 4–5 mm široké; češule je zvonkovitá; kalich je vně žlutozelený; nitky tyčinek jsou nitkovité, lysé; gyneceum tvoří jediný plodolist, jehož semeník je součástí češule. Plodem je nažka.
Poznámka: Druh je na první pohled zřetelně odlišný od složité příbuzenské skupiny kontryhelů z okruhu Alchemilla vulgaris: liší se především tenkými kořenujícími lodyhami. V rodu má zcela izolované postavení.
Alchemilla pentaphyllea
Alchemilla pentaphyllea
Alchemilla pentaphyllea
Fotografoval Mário Duchoň, dne 29. 8. 2012 (Švýcarsko, kanton Wallis: Zermatt, Riffelhorn).