Česká jména: kontryhel slámožlutý (Kubát 2002)
Slovenská jména: alchemilka slamovožltá (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité
Alchemilla straminea
Rozšíření: Roste v horách jižní a střední Evropy od pohoří Sierra Nevada ve Španělsku až po Karpaty a Balkánský poloostrov, na sever zasahuje do střední části Německa a jižního Polska. V ČR se vyskytuje jednak v Jizerských horách, Krkonoších a jejich podhůří, jednak ve střední části Šumavy, odkud vyzařuje až k Horažďovicím. Na Slovensku roste ve vyšších Karpatech a snad i v Liptovské kotlině.
Ekologie: Stanovištěm jsou rašelinné louky, břehy potůčků a melioračních stružek, zpravidla ve vyšších nadmořských výškách.
Alchemilla straminea
Popis: Vytrvalá trsnatá žlutavě zbarvená bylina. Přízemní listy jsou okrouhle ledvinité, slabě zvlněné, laločnaté jen do 1/5–1/3, s hlubokým otevřeným bazálním výkrojem; laloky jsou polovejčité až trojúhelníkovité, zuby na jejich okraji jsou dosti hrubé, ostře špičaté; řapíky jsou stejně jako lodyhy úplně lysé. Květy jsou 4četné, tvoří drobná klubíčka; češule jsou krátké, kuželovitě zvonkovité; cípy kalíšku jsou trojúhle vejčité; kališní lístky jsou trojúhelníkovité až srdčitě vejčité, ostře špičaté; koruna chybí; tyčinky jsou 4, ale pyl se nevyvíjí. Plodem je nažka.
Záměny: Patří do skupiny „lysých“ kontryhelů z příbuzenstva druhu Alchemilla glabra. Od ostatních zástupců tohoto okruhu se liší zcela lysými řapíky a dolními internodii lodyh, od druhu A. glabra se odlišuje rovněž nápadně žlutavým zbarvením.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu květeny ČR (2012) je zařazen mezi druhy ohrožené (C3). V Bulharsku patří k druhům ohroženým (EN).
Alchemilla straminea
Alchemilla straminea
Alchemilla straminea
Fotografováno dne 5. 8. 2012 (Šumava, Modrava, Březník).