Syn.: Alchemilla acutangula Buser, Alchemilla acutiloba Opiz
Česká jména: kontryhel obecný (Kubát 2002), kontryhel ostrolaločný (Danihelka et al. 2012)
Slovenská jména: alchemilka obyčajná (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité
Alchemilla vulgaris
Rozšíření: Roste od Britských ostrovů a Francie až po západní Sibiř; severní hranice původního areálu je nejistá, ze Skandinávie se uvádí jen jako druhotný. V ČR je hojný zejména v podhůří a horách podél severní hranice státu a dále v Karpatech; chybí nebo téměř chybí v teplých a suchých nížinách. Na Slovensku patří v Karpatech k nejběžnějším kontryhelům.
Ekologie: Provází louky a pastviny, převážně na živinami dobře zásobených stanovištích, v ČR vystupuje až do nadmořské výšky 1400 m.
Alchemilla vulgaris
Popis: Vytrvalá bylina, 10–50(–70) cm vysoká; lodyha je odstále chlupatá. Přízemní listy jsou okrouhle ledvinité, málo zvlněné, s 9–11 laloky, které zasahují do 1/4–1/3(–2/5) čepele a bývají často nápadně trojúhelníkovité; řapíky nesou kolmo odstálé chlupy, na bázi postrádá pod pokožkou růžovofialově zbarvené pletivo. Květenství tvoří zpočátku okolíkovité, později rozvinuté vijany; stopky květů jsou lysé; češule je obvejcovitá až zvonkovitá, víceméně lysá; kalíšek je poměrně výrazný; kališní cípy jsou šikmo rozestálé až vzpřímené; koruna chybí; tyčinky jsou 4; semeník je spodní. Plody jsou drobné nažky.
Poznámka: Linné v 18. století neměl tušení o problému apomiktického rozmnožování kontryhelů a jméno Alchemilla vulgaris, které pro běžné středoevropské kontryhele použil, bylo v průběhu doby používáno pro více velmi podobných taxonů. V souvislosti s typifikací Linneových jmen bylo jméno A. vulgaris nedávno přiřazeno právě tomuto druhu, pro nějž se v naší botanické literatuře dlouhou dobu používalo jméno A. acutiloba.
Alchemilla vulgaris
Alchemilla vulgaris
Alchemilla vulgaris
Alchemilla vulgaris
Fotografováno dne 15. 6. 2013 (vojenský újezd Boletice, Uhlíkov).