Syn.: Alchemilla vulgaris auct., non L.
Česká jména: kontryhel žlutozelený (Kubát 2002)
Slovenská jména: alchemilka žltozelená (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité
Alchemilla xanthochlora
Rozšíření: Evropský druh s areálem od hor středního Španělska, střední Itálie a Řecka po Britské ostrovy, jižní Skandinávii, okolí Sankt Petersburgu a Pobaltí, na východ po ukrajinské Karpaty. Druhotný výskyt byl zjištěn v Kanadě, snad i v USA a v jihovýchodním cípu Austrálie. V ČR i na Slovensku roste roztroušeně téměř v celém území, ale v nižších polohách jen velmi vzácně, hojný je v podhůří a v horách.
Ekologie: Provází mokřadní a vlhké louky, potoční nivy, ale roste i v příkopech podél cest a v druhotných trávnících v sídlech.
Alchemilla xanthochlora
Popis: Vytrvalá trsnatá bylina, žlutzeleně nebo světle zeleně zbarvená. Přízemní listy jsou, okrouhle ledvinité, málo zvlněné, laločnaté do 1/5–1/3, s otevřeným bazálním výkrojem, na líci většinou lysé nebo chlupaté jen na okrajích nebo na skladech, na rubu chlupaté; laloky jsou dosti různotvaré, od trojúhelníkovitých přes parabolické až po stlačeně polokruhovité, většinou mělce zubaté. Lodyhy jsou ve spodní části odstále až přímo odstále chlupaté, v horní části někdy i lysé; nápadně malé čtyřčetné květy tvoří dosti bohaté vrcholíky; češule jsou zvonkovité až polokulovité; cípy kalíšku jsou kopinaté až vejčitě kopinaté; kališní lístky jsou trojúhelníkovité; koruna chybí; tyčinky jsou 4, sterilní. Plodem je nažka.
Záměny: Poměrně dobře rozlišitelný kontryhel s listy na svrchní straně často téměř lysými, zatímco na spodní straně, na řapících a v dolních částech lodyh je vždy nápadně chlupatý. Podobnou kombinaci znaků jiné druhy kontryhelů v české flóře postrádají.
Ohrožení a ochrana: V Maďarsku zákonem chráněný druh.
Alchemilla xanthochlora
Alchemilla xanthochlora
Alchemilla xanthochlora
Fotografováno dne 5. 8. 2012 (Šumava, Modrava).