Čeleď: Alismataceae Vent. – žabníkovité
Alisma plantago-aquatica
Rozšíření: Téměř kosmopolitní rozšíření, vyskytuje se v několika poddruzích téměř na celé severní polokouli (kromě tropických oblastí) – Evropa, Asie, Afrika, Severní Amerika. Adventivně také na polokouli jižní – v jihovýchodní Austrálii a Tasmánii, na Novém Zélandu a v Jižní Americe (Argentina a Chile). U nás poměrně hojný druh.
Ekologie: Roste ve stojatých vodách, také na vlhkých březích vodních toků a v příkopech, na obnažených dnech, v pásmu od nížin až po podhůří. Kvete od června do září.
Popis: Vytrvalá bylina, až 100 cm vysoká. Listy jsou přízemní, řapíkaté, vejčité, na bázi srdčité, uťaté, vzácně i klínovité. Drobné květy v přeslenitých latách na bezlistém stvolu, korunní lístky jsou bílé, na vrcholu zaokrouhlené, květy se otevírají převáženě až odpoledne, čnělka je přímá, bliznová báze zabírá jen 1/8–1/3 délky čnělky.
Poznámka: Objevuje se i v kultuře, především v přírodních zahradách a parcích. V minulosti byl žabník používán i v léčitelství, byly mu připisovány vlastnosti jitrocele. Rostlina je však jedovatá.
Alisma plantago-aquaticaAlisma plantago-aquatica
Alisma plantago-aquaticaAlisma plantago-aquatica
Fotografováno dne 17. 8. 2003 (Lednice, zámecký park).