Allée des baobabs, Madagaskar, Morondava

Adansonia grandidieri, baobab (Malvaceae):

V západomadagaskarské provincii Toliara upoutává výraznou pozornost návštěvníků ostrova tzv. Alej baobabů. Nachází se v blízkosti obce Morondava a tvoří ji z většiny baobaby druhu Adansonia grandidieri. Nejedná se v pravém slova smyslu o skutečnou alej vysazenou člověkem podél cesty, je to spíše pozůstatek starého lesa, který byl z větší části zdevastován, zůstaly z něj zachovány jen nejstatnější baobaby, jejichž rozmístění v krajině vzdáleně alej připomíná.

Evropští turisté rádi naslouchají dojemným historkám o úctě, kterou místní starým baobabům projevují, tradují se pověsti o duších zemřelých, které v baobabech sídlí. Snad tato představa může být i součástí místní slovesné kultury, nicméně zachování těchto stromů v blízkosti cesty nejspíš bude mít i mnohem pragmatičtější základ: plody baobabů jsou jedlé, dužnina právě tohoto druhu má údajně nejlepší chuť, obsahuje i vysoký obsah vitaminu C, ze semen lze lisovat olej.
V jihozápadní části Madagaskaru, v oblasti Betioky, jsou dokonce po staletí do kmenů živých baobabů (v tomto případě se jedná o druh Adansonia za), vytesávány „cisterny“ na dešťovou vodu – shora je do kmene tesáno tak dlouho, až hloubka baobabové nádrže dosáhne 3 až 4 metrů. Baobaby po tomto drastickém zákroku údajně dobře regenerují, nadále žijí a nahrazují v této suché krajině studny.

Adansonia grandidieri
Allée des baobabs, Madagaskar, Morondava
Adansonia grandidieri
Adansonia grandidieri
Allée des baobabs, Madagaskar, Morondava

Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 6. 10. 2016.