Čeľaď: Amaryllidaceae J. St.-Hil. – amarylkovité

Allium atropurpureum

Rozšírenie: Pôvodný v strednej Európe, vo východnej časti Balkánskeho polostrova a v Ázii. V ČR považovaný za neofyt (prvý údaj o výskyte je z r. 1946), zvyčajne prechodne splanieva z kultúry. Na Slovensku ho našiel po prvý raz I. Ondrášek v roku 2003 (Rusovce), v tomto roku boli zistené dve ďalšie lokality (Bešeňov, Gemerská Hôrka), nadväzujú na výskyt v severnom a severozápadnom Maďarsku, kde má druh severnú hranicu areálu.

Ekológia: Rastie na suchých lúkach, na okrajoch ciest i ako burina na poliach. Kvitne v júni a júli.

Opis: Trváca rastlina s belavou až svetlohnedou cibuľou (v priemere asi 15–30 mm veľkou), na ktorej je množstvo drobných dcérskych cibuliek. Byľ 40–100 cm vysoká, tuhá, listy široko čiarkovité, 15–35 cm dlhé, 1–4 cm široké. Paokolík mnohokvetý, v priemere 3–7 cm veľký, tulec dvojdielny, až 2 cm dlhý, kvety na stopkách 2–4 cm dlhých, okvetie hviezdovito rozostúpené, tmavopurpurové, okvetné lístky čiarkovité, končisté, asi 2 mm široké a 7–9 mm dlhé. Tyčinky na báze zrastené, peľnice purpurové. Plodom sú tobolky asi 6–8 mm dlhé.

Ohrozenie a ochrana: Na Slovensku zaradený do kategórie DD.

Allium atropurpureumAllium atropurpureum

Foto: 19. 6. 2006 (Slovensko, Bešeňov).