Syn.: Cepa fistulosa (L.) Gray, Kepa fistulosa (L.) Raf., Phyllodolon fistulosum (L.) Salisb., nom. inval., Porrum fistulosum (L.) Schur
Česká jména: aškalonyka, ošlejch (Hájek 1562), česnek cevnatý (Presl 1846), cibule zimní, ošlejch (Kubát 2002), cibule zimní, ošlejch, sečka (Štěpánková 2010)
Slovenská jména: cesnak zimný (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Amaryllidaceae J. St.-Hil. – amarylkovité

Allium fistulosum

Allium fistulosum

Rozšíření: Kulturní plodina, snad blízce příbuzná středoasijskému druhu Allium altaicum. Pěstuje se v mnoha kultivarech v řadě oblastí světa, rozšířená je především v Číně a Japonsku. U nás býval tento druh cibule častěji pěstován do 19. století, později téměř vymizel.

Ekologie: Pěstuje se v zeleninových zahradách jako užitková rostlina. Kvete od června do srpna.

Popis: Bylina, 12–70 cm vysoká, s válcovitou cibulí vyrůstající na krátkém oddenku, která dosahuje až 25 mm v průměru. Listy vyrůstají po 2–6, jsou trubkovité, 6–30 cm dlouhé, v průřezu okrouhlé, duté. Stvol je přímý, dutý, ve střední části nafouklý, zakončený téměř kulovitým až široce vejcovitým lichookolíkem, který je podepřen blanitým toulcem skoro stejně dlouhým jako květenství; okvětí je kuželovitě zvonkovité, okvětní lístky jsou na vrcholu zašpičatělé, bělavé, 6–9 mm dlouhé; tyčinky jsou nápadně dlouhé, z okvětí výrazně vyniklé, prašníky jsou žluté. Plodem je tobolka.

Využití: O ošlejchu se zmiňují už staré české Herbáře z 16. století, používal se tehdy podobně jako jiné druhy cibule. O jeho užití v minulosti hovoří též J. S . Presl ve svém Rostlinopisu z roku 1846: Cibule mírnější nežli obecná čili letní; u nás více nať nekvětoucí potřebujeme co koření kuchyňské.

Allium fistulosum
Allium fistulosum

Fotografováno dne 6. 6. 2019 (Belgie, Vlámsko, Plantentuin Meise).