Česká jména: česnek bledožlutý (Dostál 1989)
Slovenská jména: cesnak bledožltý (Marhold – Hindák 1998)
Čeleď: Amaryllidaceae J. St.-Hil. – amarylkovité

Allium ochroleucum

Rozšíření: Česnek bledožlutý patří do skupiny česneku bělavého (Allium ericetorum agg.), která je rozšířena v západním Mediteránu, západním Balkánu, dále v Rakousku, na Slovensku, v Rumunsku a na Ukrajině. Taxonomická problematika skupiny dosud není dořešena (viz poznámku níže), proto zatím není možné určit přesné rozšíření jednotlivých taxonů uvnitř agregátu. Na Slovensku rostou česneky této skupiny v hornatinách a pohořích od Považského Inovce přes Západné a Nízke Tatry po Branisko a Slovenský Kras.

Ekologie: Roste převážně na osluněných i zastíněných, zarostlých vápencových skalách a na svahových loučkách. Upřednostňuje výhřevné, živné, vápenaté půdy. Kvete od konce června do srpna.

Allium ochroleucum

Popis: Vytrvalé byliny 10–40 cm vysoké. Cibule protažená a ohnutá, šupina obalující cibuli tenká, hnědá, vláknitě rozpadavá. Lodyha přímá, oblá, do cca 1/24–1/5 zahalená listovými pochvami. Listy 3–4, čárkovité, do 25 cm dlouhé, 5–10 mm široké, ploché, drsné, zelené nebo sivozelené. Lichookolík 10–25 mm v průměru, polokulovitý, řídký (mezi květy jsou dobře vidět květní stopky); toulec dvouklanný s nestejnými úkrojky, až 1 cm dlouhý, kratší než květy; listeny malé, květní stopky 4–10 mm dlouhé, hladké; květy zvonkovité, okvětní lístky 4–6 mm dlouhé, cca 2 mm široké, bledě žluté až téměř bílé, bez zoubků; tyčinky delší než okvětí. Plod je blanitá tobolka.

Allium ochroleucum
Allium ochroleucum

Ohrožení a ochrana: Zákonnou ochranu i status ohroženého druhu má na Slovensku příbuzný druh Allium ericetorum, nikoli však samotné Allium ochroleucum.

Poznámka: Skupina Allium ericetorum agg. vyžaduje taxonomickou a nomenklatorickou revizi v celém areálu. Na území Slovenska se podle některých zdrojů vyskytuje jak druh Allium ochroleucum (česnek bledožlutý), tak druh Allium ericetorum (česnek bělavý). Allium ochroleucum upřednostňuje skalní biotopy, vyznačuje se řídkým květenstvím a listovými pochvami zahalujícími max. 1/5 výšky lodyhy (viz tyto fotografie). Druh Allium ericetorum, který osidluje spíše louky a okraje lesů, má hustší květenství a jeho listové pochvy obalují lodyhu do cca 1/6–1/3 její výšky. U samotného česneku bledožlutého navíc existují dvě ploidní úrovně: diploidní rostliny se vyznačují sivozelenou barvou, zatímco tetraploidi jsou zelení. Dosud užívaná jména je nutné prozatím považovat za provizorní. Mnohé prameny slučují všechny tyto taxony do široce pojatého druhu Allium ericetorum Thore.

Allium ochroleucumAllium ochroleucum
Allium ochroleucum

Fotografováno dne 28. 6. 2012 (Rumunsko, Transylvánie, Turda, Cheile Turzii).