Syn.: Scilla paradoxa M. Bieb.
Česká jména: česnek podivný (Čelakovský 1887, Polívka 1912, Dostál 1989, Kubát 2002)
Čeleď: Amaryllidaceae J. St.-Hil. – amarylkovité

Allium paradoxum

Rozšíření: Tento druh česneku pochází z Kavkazu, severního Íránu a Střední Asie (Turkmenistán, Dagestán). U nás je pouze zplanělý, poprvé byl zaznamenán v Čechách v roce 1867. Vyskytuje se hlavně v Praze (Petřín, Letenské sady a další pražské parky), mimo Prahu na Křivoklátsku a snad i jinde.

Ekologie: Roste především v polostínu na mírně vlhkých až sušších stanovištích, v pásmu od nížin po pahorkatiny. Na lokalitách vytváří obvykle bohatý jarní podrost pod stromy a keři. Kvete v dubnu a květnu, již koncem května ukončuje vegetaci.

Popis: Vytrvalá cibulovina, má drobné vejčitě kulovité cibulky. Stvol je chabý a snadno poléhavý, 15–30 cm vysoký, 3hranný. List je jediný, přízemní, čárkovitě kopinatý, světle zelený, až 30 cm dlouhý a 2–3 cm široký. Lichookolík je obvykle redukován na 1(–2) květy s nazelenalými pacibulkami (někdy květ dokonce může i chybět), okvětní lístky jsou eliptické, zhruba 12 mm dlouhé, bílé se zelenou střední žilkou. Tobolky se u nás nevytvářejí.

Ohrožení a ochrana: Zapsán do Červené knihy Ruska.

Allium paradoxumAllium paradoxum
Allium paradoxum

Fotografováno v dubnu 2006 (Česko, Praha-Smíchov).