Syn.: Didierea procera Drake
Čeleď: Didiereaceae Radlk.
Alluaudia procera
Rozšíření: Endemit Madagaskaru, roste pouze v jihozápadní části ostrova v provincii Toliara. Nejběžnější ze šesti druhů madagaskarského endemického rodu.
Ekologie: Součást trnité křovinaté vegetace v nejsušší části ostrova. Rostliny asimilují převážně zelenými konci stonků a k asimilaci používají CAM fotosyntézu.
Popis: Opadavý, dvoudomý, v dospělosti přímo větvený keř nebo stromek vysoký 3–6(–15) m; kmínek i větve jsou pokryté 1–2 cm dlouhými ostny, které mají na starších větvích typickou kónickou bázi. Listy (stejně jako trny) jsou spirálovitě uspořádány v 5(–13) řadách, jsou přisedlé ve dvojicích nad trny, obvejčité, 0,8–2,5 cm dlouhé a 0,5–1,2 cm široké, na vrcholu zaokrouhlené. Květenství je bohaté, latovité, složené z vidlanů; kališní lístky jsou 2, asi 2 mm dlouhé; samčí květy mají 4 bělavé, asi 4 mm dlouhé a 2–3 mm široké korunní lístky, 8 dvoumocných tyčinek a 1–1,5 mm dlouhé pistillodium; samičí květy mají korunu kratší než květy samčí, dále 8 staminodií a pestík se zaobleně trojbokým svrchním semeníkem a trojlaločnou bliznou, v každém ze 3 pouzder je jediné vajíčko. Plody jsou 2–3 mm dlouhé, nepukavé, obalené zaschlými květními obaly.
Poznámka: Celá čeleď Didiereaceae byla dlouhou dobu považována za endemit Madagaskaru. Jsou to bizarní dvoudomé rostliny, poněkud připomínají některé sukulentní pryšce, většinou s trnitými větvemi a drobnými listy. Jsou tedy adaptované na suché klima, všechny provázejí madagaskarskou savanu až polopoušť na jihu a jihozápadě ostrova. Jsou zde rozeznávány 4 rody (celkem 11 druhů), kromě nejpočetnějšího rodu Alluaudia jsou zde ještě rody Didierea a Alluaudiopsis (každý po dvou druzích) a monotypický rod Decarya. Na základě výsledků studia DNA byly v nedávné době do této čeledi přiřazeny ještě dva nepočetné rody z aridních oblastí kontinentální Afriky: Portulacaria (9–10 druhů na jihu) a Calyptrotheca (2 druhy na východě), doposud považované za součást čeledi Portulacaceae.
Alluaudia proceraAlluaudia procera
Alluaudia procera
Alluaudia procera

Fotografovala Ljuba Procházková, dne 31. 10. 2014 (Madagaskar, východně od Ambalavao – fotografovaná rostlina pochází z kultury).