Syn.: Guillauminia descoingsii (Reynolds) P. V. Heath
Česká jména: aloes (Presl 1846)
Čeleď: Asphodelaceae Juss. – kopíčkovité
Aloe descoingsii
Rozšíření:: Endemit ostrova Madagaskar, vyskytuje se v jihomadagaskarské provincii Tulear.
Ekologie: Roste na vrcholcích vápencových skal, na stanovištích s jižní orientací a chudou půdou, v nadmořské výšce okolo 350 m.
Popis: Sukulentní rostlina s poduškovitým habitem. Rostliny z přírodních stanovišť mají většinou 8–10 listů, které jsou nahloučeny ve spirálovité růžici, jsou dužnaté, vejčité až kopinaté, až 30 mm dlouhé a při bázi 15 mm široké, někdy zakřivené, žlábkovité, tmavě zelené, na obou stranách listu s četnými bělavými skvrnami, na okraji jsou poněkud zvlněné, s bělavými trny až 1 mm dlouhými a 1–1,5 mm od sebe vzdálenými, při vrcholu listu trny chybějí. Hroznovité květenství vyrůstá na stvolu 12–15 cm dlouhém, je zhruba 10květé, květy jsou stopkaté, okvětní lístky jsou 7–8 mm dlouhé, až 7 mm široké při bázi a 3 mm při vrcholu, světle červené, v ústí oranžové, tyčinky ani pestíky z koruny nevynikají. Plodem je zelená tobolka, 1,5 mm dlouhá a 1 mm široká.
Využití: Kultivace této rostliny je snadná, je množena v mnoha zahradnických podnicích. Jedná se o nejmenší známý druh aloes.
Ohrožení a ochrana: Druh je chráněn mezinárodní obchodní úmluvou CITES.
Poznámka: Byl nalezen malgašským botanikem B. Descoingsem v roce 1956 a pro vědu popsán v roce 1958 znalcem rodu Aloe Gilbertem Westacott Reynoldsem, autorem vynikajících publikací o jihoafrických a madagaskarských druzích tohoto rodu.
Aloe descoingsii
Aloe descoingsii
Aloe descoingsii
Aloe descoingsii
Fotografované rostliny pocházejí z kultury.