Čeleď: Asphodelaceae Juss. – kopíčkovité
Aloe steudneri
Rozšíření: Endemit nevelkého hornatého území v severní Etiopii a přilehlé části Eritrey.
Ekologie: Typickým stanovištěm jsou terásky na prudkých skalnatých svazích a na vrcholech skalních srázů v nadmořské výšce 2600–3150 m. Místa výskytu jsou často ovlivněna mlhami.
Aloe steudneri
Popis: Vytrvalá dužnatá bylina s přízemní růžicí listů nebo s krátkým poléhavým dřevnatým kmínkem, v době květu vysoká až 1,5 m. Listy jsou poměrně široké, 50–60 cm dlouhé a 10–15 cm široké, poněkud nazpět zakřivené, modrozelené nebo šedozelené, někdy červeně naběhlé, ale bez červených čárek nebo teček, na okraji s červenými, 1,5–3(–4) mm dlouhými zuby v hustotě 4–12 zubů na 10 cm délky okraje. Květenství tvoří jednoduchý hrozen nebo chudě větvená lata tvořená 2–5 větvemi; na koncích větví jsou válcovité, 10–35 cm dlouhé, husté hrozny květů; listeny jsou vejčité až kopinaté, 1,1–2,5 cm dlouhé; květní stopky jsou 8–15(–17) mm dlouhé; květy jsou 6četné, okvětí je trubkovité, (3–)3,5–4 cm dlouhé a 6–9 mm široké, světle až oranžově červené, vnější okvětní lístky jsou téměř k bázi volné; tyčinek je 6; čnělka je vyniklá. Plody jsou tobolky.
Ohrožení a ochrana: Podobně jako většina druhů rodu i A. steudneri požívá ochrany CITES.
Poznámka: Rod Aloe je velmi početný, dnes se do něj řadí téměř 400 druhů rozšířených převážně v subsaharské Africe, vyskytují se i na ostrovech v Indickém oceánu, zejména na Madagaskaru (např. Aloe haworthioides), ale rostou i na Maskarénách (např. Aloe purpurea) nebo na Sokotře (např. Aloe perryi). Nemnoho jich přesahuje i na Arabský poloostrov, např. Aloe vacillans. Ačkoli největší druhovou diverzitu má rod v jižní Africe, v současné době se předpokládá, že vývojové centrum rodu leží v sušších horských oblastech východní Afriky. Z Etiopie je známo celkem 45 druhů rodu, z nich je 80 % endemických.
Aloe steudneriAloe steudneri
Aloe steudneri
Aloe steudneri
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 28. 10. 2013 (Etiopie, Simien Mountains National Park, Sankaber).