Čeleď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Alopecurus pratensis
Rozšíření: Druh je původní v rozsáhlém eurasijském areálu, který sahá od západní, jižní a severní Evropy přes Ukrajinu, evropskou část Ruska, Balkánský poloostrov, Malou Asii, Kavkaz, Střední Asii, Sibiř, Mongolsko až do Číny a na ruský Dálný východ. Po světě široce naturalizovaná, např. Azory, Austrálie, Nový Zéland, Severní i Jižní Amerika (Patagonie).
Ekologie: Vyskytuje se na vlhkých až mokrých úživných loukách či pastvinách od nížin do hor. Je typickým druhem společenstev aluviálních luk podél řek s pravidelnými jarními záplavami, které poskytují přirozené hnojení (svaz Deschampsion cespitosae). Často bývá dosévána do polokulturních porostů. Kvete od května do června.
Alopecurus pratensis
Popis: Vytrvalá tráva s krátkými výběžky, sytě zelená nebo našedlá. Stébla přímá nebo krátce vystoupavá, 30–100 cm vysoká, hladká. Listy ploché, 4–10 mm široké, do 15 dlouhé, horní zkrácené, často lehce svinuté, s nafouklými pochvami, jazýček 4–6 mm dlouhý. Květenství je hustý válcovitý lichoklas, 3–10 cm dlouhý a asi 1 cm široký, klásky po 3–6 na kratičkých větévkách, plevy do 1/3–1/2 srostlé a 5–6 mm dlouhé, pluchy o něco kratší, z dolní 1/4 hřbetu vyrůstá až 9 mm dlouhá kolénkatá osina. Plodem je okoralá obilka (za zralosti vypadává z květenství těsně obalená pluchou).
Záměny: Začínajícím botanikům může svým květenstvím velmi připomínat rovněž hojný bojínek luční (Phleum pratense). Ten se však odlišuje pozdější dobou kvetení, která se s psárkou téměř nepřekrývá. Bojínek luční má rovněž kratší osiny (0,3–2 mm), které vyrůstají z plevy, a květenství poněkud hrubé, které nelze mezi prsty jednoduše strhnout, což se nám u psárky podaří velice snadno.
Taxonomická problematika: Kromě nominátního poddruhu A. pratensis subsp. pratensis je od nás uváděn ještě poddruh A. pratensis subsp. pseudonigricans O. Schwarz, který se odlišuje až 10 cm dlouhými výběžky a načernalým květenstvím dlouhým jen 2–5 cm; tento poddruh preferuje suchá výslunná travnatá místa, rozšíření je však nedokonale známo.
Poznámky: Je to jedna z našich nejhojnějších trav. Při jarním kvetení bývá významným alergenem.
Alopecurus pratensisAlopecurus pratensis
Alopecurus pratensisAlopecurus pratensis
Fotografováno dne 9. 5. 2009 (České Budějovice, v parku Stromovka).