Syn.: Cyathea nilgirensis Holttum
Čeleď: Cyatheaceae Kaulf.

Alsophila nilgirensis

Rozšíření: Indický endemit, roste především v pohoří Západní Ghát ve svazových státech Karnátaka, Tamil Nadu a Kérala, velmi vzácně i v pohoří Východní Ghát ve státě Ándhrapradéš.

Ekologie: Stanovištěm jsou především vlhčí partie poloopadavých a stálezelených horských lesů, zejména břehy menších vodních toků, roste v podúrovni. Lokality leží obvykle v nadmořské výšce 600–2700 m.

Popis: Stromová kapradina s nevětveným kmenem vysokým 2–5 m, pokrytým četnými vejčitými, 3–4 mm dlouhými, tmavohnědými plevinami. Listy vyrůstají na vrcholu kmene, jsou třikrát zpeřené, v obrysu široce eliptické až vejčité, 1,5–2,2 m dlouhé a 1–1,2 m široké; řapík je 50–60 cm dlouhý; úkrojky 1. řádu jsou 50–60 cm dlouhé, zašpičatělé, úkrojků 2. řádu je 25–30, v obrysu kopinatých, asi 15 cm dlouhých, úkrojků posledního řádu je okolo 30, podlouhlých, asi 15 mm dlouhých, na líci srstnatých, na rubu pýřitých, na okraji vroubkovaných až pilovitých, koncové jsou až čárkovité, zašpičatělé. Sporangia se tvoří na rubu úkrojků lístků posledního řádu při bázi podél střední žilky; kupky výtrusnic mají průměr 0,5–0,8 mm, jsou hnědavé; žluté spóry mají tvar čtyřstěnů o průměru asi 37 µm.

Alsophila nilgirensis
Alsophila nilgirensis
Alsophila nilgirensis
Alsophila nilgirensis

Fotografováno dne 24. 1. 2019 (Indie, Kérala, Munnar).