Zobrazit místo Altajsko-sajanská provincie na větší mapě

Zahrnuje dosti rozsáhlý horský systém na rusko-mongolských hranicích, na jihozápadě se dotýká Kazachstánu, na východ zasahuje až k jižnímu pobřeží jezera Bajkal. Je součástí Cirkumboreální oblasti Holarctis.

Altajsko-sajanská provincie

Horniny (převážně žuly a ruly), jimiž je toto území budováno, jsou velmi staré, na dnešní geomorfologii se především podepsalo čtvrtohorní zalednění, které zde vytvořilo charakteristický ledovcový reliéf. Klima je ovlivňováno stabilní tlakovou výší nad Mongolskem, má tedy kontinentální charakter s drsnými, velmi mrazivými zimami a teplými léty, avšak na severozápadě, kde se hory dosti strmě zdvíhají ze sibiřské nížiny, se projevuje návětrný efekt. V této části jsou zimy dosti bohaté sněhem a celkové úhrny srážek odpovídají evropským poměrům.

Altajsko-sajanská provincie

Severozápadní a severní část provincie kryje z větší části tajga tvořená jedlí Abies sibirica, smrkem Picea obovata, borovicemi Pinus sylvestris a Pinus sibirica, které doprovázejí bříza Betula pendula a osika Populus tremula, výjimečné jsou porosty s lípou Tilia sibirica.

Altajsko-sajanská provincie

V oceaničtějších podmínkách jsou v podrostu keře Sambucus racemosa, Alnus viridis subsp. fruticosa, Ribes spicatum nebo Ribes nigrum, v bylinném podrostu četné kapradiny a vysoké byliny, např. Bergenia crassifolia. V kontinentálnějších polohách přibývá modřín Larix sibirica, z keřů Caragana arborescens, skalník Cotoneaster melanocarpus a tavolník Spiraea media.

Altajsko-sajanská provincie

Na jižní straně pohoří jsou v kontinentálnějších podmínkách stepi s kavyly (Stipa), pelyňky (Artemisia), kozinci (Astragalus) a řadou dalších. Na skalách jsou porosty sukulentů, mimo jiné rozchodníků Phedimus hybridus, Hylotelephium populifolium a Hylotelephium ewersii, které doprovází např. plamenka Phlox sibirica a rozrazil Veronica spicata.

Zabajkalská provincie

Květena provincie v sobě kombinuje převážně boreální euroasijské prvky s prvky kontinentálními. Jsou zde známy dva endemické rody: Microstigma (Brassicaceae) a Tridactylina (Asteraceae), endemických druhů je zde asi 120. Zvláštností je exklávní výskyt typických druhů evropského smíšeného lesa, které se soustřeďují v nejvlhčích částech provincie. Roste zde např. mařinka vonná (Galium odoratum), kostřava lesní (Festuca altissima), kopytník evropský (Asarum europaeum), zvonek kopřivolistý (Campanula trachelium) a vrbovka horská (Epilobium montanum). Východoasijské druhy sem prakticky nezasahují.

Altajsko-sajanská provincie

Z původních druhů této provincie na BOTANY.cz najdete:

Altajsko-sajanská provincie

O floristický průzkum provincie se v minulosti zasloužili například:

Sousedící floristické provincie:

Altajsko-sajanská provincie

Fotografovali Milan Hrubý, David Hainall a Martin Kyncl.