Čeľaď: Malvaceae Juss. – slézovité / slezovité
Althaea hirsuta
Rozšírenie: Druh pôvodný v Mediteráne – od severnej Afriky, stredného Španielska a južného Francúzska po Albánsko, Grécko a Turecko, ďalej na pobreží Čierneho mora v Rumunsku, Bulharsku a na Ukrajine a tiež v Ázii od Anatólie po Irán a Turkmenistan. V západnej Európe a v južnej časti strednej Európy považovaný za archeofyt, zavlečený aj do USA (Pensylvánia).
V ČR existujú staré neoverené údaje z južnej Moravy – Lanžhot, Břeclav. Na Slovensku sa vyskytuje iba v najjužnejších častiach štátu v okolí Gbeliec, Štúrova, Pohronského Ruskova a Rimavskej Soboty, viaceré lokality však neboli dlhšiu dobu potvrdené.
Ekológia: Rastie v nížinách a pahorkatinách na výslnných stráňach, v krovinách a opustených vinohradoch.
Althaea hirsuta
Opis: Jednoročná rastlina pokrytá dlhými štetinovitými chlpmi. Výška 10–60 cm. Byľ priama alebo vystúpavá, často červenkastá, jednoduchá alebo už od bázy chudobne rozkonárená. Listy mäkké, na okraji nepravidelne zúbkaté až vrúbkované, prízemné a dolné dlho stopkaté, 5–7-laločnaté, stredné 3–5-dielne, horné trojito strihané. Kvety jednotlivé, vyrastajúce z pazúch listov, dlho stopkaté, kalištek zo 6-8 kopijovitých listeňov, kalich do 1/3 zrastený, kališné lístky kopijovité až vajcovité, 10–12 mm dlhé, koruna ružovofialová, lupienky obrátene vajcovité, asi 15 mm dlhé, na vrchole nepravidelne zúbkaté, peľnice žlté. Diskovitý plod zložený z 12–18 holých a priečne ryhovaných plôdikov, semená obličkovité, holé, tmavohnedé. Obdobie kvitnutia máj až august.
Ohrozenie a ochrana: Na Slovensku patrí medzi ohrozené druhy (EN) a je chránený zákonom.
Poznámka: Slovenskom prechádza severná hranica areálu.
Althaea hirsutaAlthaea hirsuta
Althaea hirsutaAlthaea hirsuta
Althaea hirsuta
Foto: jún a júl 2006 (Slovensko, Gbelce, Pohronský Ruskov).