Syn.: Althaea multiflora Rchb.
Čeleď: Malvaceae Juss. – slézovité
Althaea taurinensis
Rozšíření: Mediteránní druh, jehož areál na severu zasahuje až do jihovýchodní části střední Evropy – po Maďarsko a jižní Slovensko. Občas je zavlékán i do západní Evropy.
Ekologie: Roste na výslunných křovinatých svazích, na okrajích vinic a kolem cest, v pásmu nížin.
Popis: Vytrvalá bylina, 70–150 cm vysoká, lodyha vystoupavá až přímá, větvená, hustě plstnatá, listy střídavé, dolní okrouhlé až okrouhle vejčité, 3–5laločné, horní vejčité, 3(–5)klané. Květy v hroznech, korunní lístky podlouhle obvejčité, růžovofialové, kvete od července do září.
Ohrožení a ochrana: Výskyt toho druhu na Slovensku je velmi vzácný, vyskytuje se pravděpodobně jen na jediné lokalitě, která je navíc přímo ohrožována lidskou činností. Je proto zařazen ke kriticky ohroženým (CR) a zákonem chráněným druhům.
Althaea taurinensisAlthaea taurinensis
Althaea taurinensis
Fotografováno dne 20. 8. 2004 (Slovensko, Kamenica nad Hronom).