Čeľaď: Brassicaceae Burnett – brukvovité / kapustovité
Alyssum smolikanum
Rozšírenie: Endemit serpentinitového masívu v severnom Pindose, vyskytuje sa v pohoriach Smolikas, Milea, Avgo, Gomara, Vasilitsa, Botsa v Grécku a vzácne v južnom Albánsku.
Ekológia: Druh sa stabilne a početne vyskytuje vo všetkých typoch stanovíť okrem zamokrených rašelinísk a pramenísk. Od 1600 m n. m. v riedkych lesoch s Pinus heldreichii alebo P. nigra po najvyššie polohy na vrchole Smolikasu (2637 m). Kvitne od júna do augusta.
Alyssum smolikanum
Opis: Trsnatý, trváci poloker s početnými vystúpavými výhonkami, vysoký 5–15 cm. Listy lopatkovité, 6–10(–15) × 3–5(–9) mm veľké, riedko až husto chlpaté na líci, na rube spravidla husto pokryté 14–18 lúčovými, hviezdovitými chlpmi veľkými v priemere okolo 0,5 mm. Súkvetie chocholíkaté, husté, zložené z niekoľkých strapcov. Kališné lístky vajcovito podlhovasté, 2–3 mm dlhé. Korunné lístky obrátene vajcovité, 3–4 mm dlhé. Šešuľky 5–6(–9) × 2,5–3(–3,5) veľké, obrátene podlhovasto vajcovité až široko elipsovité, zašpicatené, ploché až slabo nafúknuté, riedko chlpaté. Čnelka 1–2,5 mm dlhá. Semená 2,4–2,6 mm dlhé.
Zámeny: Nezameniteľný druh, žiadna z gréckych taríc nemá taký charakteristický, podlhovastý tvar šešuliek.
Alyssum smolikanum
Alyssum smolikanum
Foto: 23. až 29. 7. 2012 (Grécko, Smolikas).