Syn.: Alyssum cuneipetalum Nyár., Alyssum decandolleanum Nyár., Alyssum inflatum Nyár., Alyssum meyerianum Rupr., Alyssum nyaradyi Bornm. et Gauba, Alyssum odessanum Nyár., Alyssum schirwanicum Rupr., Alyssum serpyllifolium M. Bieb.
Čeľaď: Brassicaceae Burnett – brukvovité / kapustovité
Alyssum tortuosum
Rozšírenie: Európsky druh rozšírený najmä v južnej a juhovýchodnej Európe. Vyskytuje sa v Grécku, štátoch bývalej Juhoslávie, Maďarsku, severná hranice prechádza Slovenskom, na východ zasahuje do juhovýchodnej Ukrajiny a na Krym a do stredného Ruska, na juh po Turecko. V ČR sa nevyskytuje. Na Slovensku rastú dva poddruhy tarice krivolakej. Nominátny poddruh subsp. A. t. tortuosum (t. k. pravá) rastie na viatych pieskoch na viacerých lokalitách na Podunajskej nížine (Marcelová, Chotín). Tařice křivolaká různolistá / tarica krivolaká rôznoslistá (A. t. subsp. heterophyllum Nyárády) sa vyskytuje na xerotermoch Slovenského krasu.
Ekológia: Rastie na neutrálnych a bázických viatych pieskoch a piesočnatých stepiach, na vápencových a dolomitových skalách, na otvorených a suchých stanovištiach prevažne v planárnom stupni. Viaže sa na pieskomilné a xerotermné spoločenstvá.
Alyssum tortuosum
Opis: Trváca, 6–30(–60) cm vysoká rastlina. Byle plazivé alebo vystúpavé, tenké, na báze drevnaté, nekvitnúce predĺžené, zriedka vyvinuté, bez listových ružíc. Listy lopatkovité alebo obrátene kopijovité, 10–20 × 2–5 mm, byľové ± širšie ako prízemné, sivozelené až bielo plstnaté. Kalich dlhý 2 mm, žltá koruna, 2,5 mm, po odkvitnutí nebledne, plodné strapce štíhle, priame, početné, stopky plodov dlhé 3 až 8 mm. Plod je elipsovitá až obrátene vajcovitá šešuľka, 3–4 × 2–2,5 mm, husto sivo chlpatá, na vrchole uťatá až vykrojená, semená nekrídlaté.
Ohrozenie a ochrana: Nominátny poddruh tarice krivolakej viazaný svojim výskytom na piesky je na Slovensku v súčasnosti veľmi ohrozeným druhom. Lokality ohrozuje najmä sekundárna sukcesia a šírenie sa inváznych druhov rastlín. V najnovšom slovenskom červenom zozname vyšších rastlín je zaradený medzi kriticky ohrozené druhy (CR). Poddruh A. t. subsp. heterophyllum vzhľadom na biotopy je menej ohrozený, viaceré výskyty rovnako ohrozuje sekundárna sukcesia. Ten je zaradený v kategórii ohrozených druhov (EN). Obidva poddruhy sú zákonom chránené (§).
Poznámka: Na fotografiách je nominátny poddruh tarice krivolakej.
Alyssum tortuosum
Alyssum tortuosum
Alyssum tortuosum
Alyssum tortuosum
Alyssum tortuosum
Foto: 1. 5. 2007 a 23. 4. 2016 (Maďarsko, Pilišské kopce).