Jádro Amazonské oblasti leží v rozsáhlé Amazonské nížině, která se rozprostírá podél Amazonky a jejích přítoků až po východní úpatí And. Dále sem přináleží vlhké nížiny Francouzské Guyany, Surinamu, Guyany a přilehlé ostrovy v Atlantiku. Poněkud odlišný charakter má území Venezuely na Karibském pobřeží a v povodí Orinoka (ovšem bez vyšších poloh Guyanské vysočiny). Horninový podklad je velmi starý, pouze hory nad pobřežím Venezuely jsou pokračováním Andského řetězce, nížiny jsou však vyplněny mocnými vrstvami mladých sedimentů. Klima převážné části oblasti je stabilně velmi vlhké a horké, na severu se však projevuje vliv výrazné suché periody.

Manaus

Nejtypičtějším biomem Amazonské oblasti jsou tropické deštné pralesy, které pokrývají nejrozsáhlejší souvislou plochu na světě; vegetačně je lze dělit především podle míry periodického přeplavování. Druhou nejvýznamnější formací jsou travnaté a křovinaté savany (llanos) v povodí Orinoka, vázané na území s výraznou periodicitou klimatu. Květena je velmi bohatá, najdeme zde 3 endemické čeledi a asi 150 endemických rodů. Vyniká např. neuvěřitelně vysokým zastoupením dřevin: na 3 ha amazonského pralesa bylo napočteno 513 druhů vysokých stromů! Jedno z vývojových center zde mají palmy (Arecaceae).

Podpis

Manaus

Amazonská oblast zahrnuje tyto dvě floristické provincie:


Zobrazit místo Amazonská oblast na větší mapě

Na webu BOTANY.cz najdete z uvedené oblasti tyto druhy (včetně neofytů):