Syn.: Amelanchier vulgaris Moench, Amelanchier rotundifolia Dum. Cours., Aronia rotundifolia Pers., Mespilus amelanchier L., Sorbus amelanchier (L.) Crantz
Česká jména: muchovník okrouhlolistý (Sloboda 1852), muchovník oválný (Dostál 1950), muchovník obecný (Dostál 1989), muchovník oválný (Kubát 2002)
Slovenská jména: belona okrouhlolistá, muchovník (Reuss 1853), muchovník vajcovitý (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Rosaceae – růžovité

Amelanchier ovalis

Rozšíření: Vyskytuje se především v jižní a střední Evropě, v Karpatech, zasahuje do Malé Asie. U nás není původní, vyskytuje se jako zřídka pěstovaný taxon, který zřejmě nezplaňuje. Na Slovensku je původní, vyskytuje se v oblasti středního Slovenska s přesahem do oblasti západního, zároveň zde také zplaňuje.

Ekologie: Roste na skalnatých a prudkých svazích alespoň částečně prosluněných, v keřovém nebo polozapojeném dřevinném porostu, ale také ve světlých doubravách a borech, často na vápencových půdách. Začíná kvést ještě před vyrašením listů, v dubnu až květnu.

Popis: Keř i přes 2 m vysoký, hojně rozvětvený slabými a dlouhými větvemi. Listy vejčité nebo oválné, dlouhé do 4–5 cm, po okraji pilovité, na vrcholu později nepatrně špičaté. Po vyrašení listy po hlavní žilce sevřené, na rubu výrazně plstnaté, později lysé. Květy sněhově bílé, korunní lístky úzké, dlouhé až 13 mm. Plodem je tmavá malvice.

Ohrožení a ochrana: Na Slovensku patří k zákonem chráněným druhům a v Červeném zoznamu ohrozených rastlín Slovenska je řazen mezi málo dotčené taxony (LC). Chráněným druhem je i v Maďarsku.

Amelanchier ovalisAmelanchier ovalis
Amelanchier ovalis

Fotografováno dne 9. 5. 2009 (Itálie, v oblasti podhůří Dolomit).