Národní přírodní památka Americká zahrada se nachází v lesním komplexu Žďár pod rozhlednou Bolfánek, zhruba 2 km od Chudenic a byla vyhlášena chráněným územím v roce 1969 Ministerstvem kultury. Jedná se o arboretum založené v roce 1828 hrabětem Evženem Karlem Černínem z Chudenic (1796–1868) jako školka okrasných, převážně severoamerických dřevin pro zámecký park Lázeň.

Americká zahrada

V letech 1841–48 byla postupně budována jako sbírka cizokrajných, převážně severoamerických dřevin. Vznik arboreta se datuje k roku 1842, iniciátor byl Evžen Černín. Pod jménem Americká zahrada je arboretum známé od roku 1844 a díky své zachovalosti, stáří a některým sortimentům zajímavých forem dřevin se jedná o jednu z nejvýznamnějších památek svého druhu u nás. NPP o rozloze 1,88 ha se nachází v nadmořské výšce 585 m n. m, lesní komplex Žďár je součástí Korábské vrchoviny.

Americká zahrada

Pseudotsuga

V arboretu je v současnosti soustředěna sbírka čítající více než 200 druhů a kultivarů listnatých i jehličnatých dřevin evropského, asijského a severoamerického původu (od nichž je odvozen i název památky). V roce 1827 zde byla poprvé vysazena douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii). Do současnosti se nám zachoval exemplář vysazený v roce 1842, podle posledního měření je jeho výška (díky zlomení špičky) cca 35 m, obvod kmene je více než 5 m. Dalším velice významným unikátem je stromový exemplář dřínu květnatého (Cornus florida). Méně známý, ale o to významnější je jediný jedinec svého druhu ve střední Evropě liliovník tulipánokvětý celolistý (Liriodendron tulipifera subsp. integrifolium). Poslední dva exempláře byly v Americké zahradě vysazeny v dubnu 2007 při příležitosti oslav Dne Země a jsou to původem severoamerické druhy dub bílý (Quercus alba) a javor (Acer circinatum).

Americká zahrada

Pojedete-li na návštěvu západní části Šumavy, nezapomeňte se v Americké zahradě zastavit, stojí to určitě za návštěvu a zdejší arboretum ocení nejen dendrologové, ale i všichni milovníci přírodních zajímavostí. Navíc okolí Chudenic je zajímavé i po stránce historické, v okolí je možno si prohlédnout Starý Zámek v Chudenicích, původní sídlo rodu Černínů nebo třeba vodní hrad ve Švihově i mnoho dalšího.

Americká zahrada