Syn.: Aceras pyramidale (L.) Rchb. f., Anacamptis condensata C. Koch, Orchis pyramidalis L.
Česká jména: vlenec piramidalný (Presl 1819), vlenec pyramidální (Opiz 1852), vstavač jehlanitý (Sloboda 1852), rudohlávek jehlanitý (Čelakovský 1879), rudohlávek jehlancovitý (Polívka 1912, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: červenohlav ihlanovitý (Vlčko et al. 2003)
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité

Anacamptis pyramidalis
Rozšíření: Druh se vyskytuje v severní Africe, západní Asii (Malá Asie, Írán), jižní Evropě s přesahy do teplých oblastí střední Evropy. U nás roste vzácně na Karlštejnsku, o něco hojněji na jihovýchodní Moravě, především v Bílých Karpatech, výskyt je znám i z okolí Vsetína. Na Slovensku na Záhoří, v Podunají, ve Strážovských vrších a Slovenském ráji.
Ekologie: Roste na výslunných loukách a křovinatých stráních, také v lemech lesů, na půdách neutrálních až silně alkalických, v pásmu od nížiny do podhůří. Kvete od června do července.
Anacamptis pyramidalis
Popis: Vytrvalá bylina, 20–60 cm vysoká, lodyha přímá, přízemní listy se vytváří již na podzim, ty pak začínají odumírat už v průběhu kvetení, lodyžní listy podlouhle kopinaté. Květenstvím je hustý klas, 3–8 cm dlouhý, nejdříve jehlancovitý, později vejčitý, květy nachově červené, někdy růžové, vzácně i bílé. Plodem je tobolka. Jedná se o poměrně značně variabilní druh, proměnlivá je barva květu, tvar pysku, délka ostruhy květu i tvar listu.
Ohrožení a ochrana: Tento nádherný vstavač časného léta patří ke kriticky ohroženým druhům naší květeny (C1b), zákon jej však chrání jen v kategorii silně ohrožených druhů (§2), je také zahrnut v mezinárodní úmluvě o ochraně vzácných druhů CITES. Na Slovensku je rudohlávek jehlancovitý zařazen ke zranitelným druhům (VU), také zde je zákonem chráněný. Zapsán také do Červené knihy Ukrajiny.
Poznámka: Rod Anacamptis v současnosti zahrnuje 11 akceptovaných druhů (POWO 2018), které se vyskytují v Evropě, severní Africe a západní Asii.

Anacamptis pyramidalisAnacamptis pyramidalis
Anacamptis pyramidalisAnacamptis pyramidalis
Anacamptis pyramidalisAnacamptis pyramidalis

Fotografováno ve dnech 20. 6. a 13. 7. 2003, 11. 6. 2004 (Bílé Karpaty, Čertoryje).