Syn.: Aceras pyramidale (L.) Rchb. f., Anacamptis condensata C. Koch, Orchis pyramidalis L.
Česká jména: vlenec piramidalný (Presl 1819), vlenec pyramidální (Opiz 1852), vstavač jehlanitý (Sloboda 1852), rudohlávek jehlanitý (Čelakovský 1879), rudohlávek jehlancovitý (Polívka 1912, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: červenohlav ihlanovitý (Vlčko et al. 2003)
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Anacamptis pyramidalis
Rozšíření: Druh se vyskytuje v severní Africe, západní Asii (Malá Asie, Írán), jižní Evropě s přesahy do teplých oblastí střední Evropy. U nás roste vzácně na Karlštejnsku, o něco hojněji na jihovýchodní Moravě, především v Bílých Karpatech, výskyt je znám i z okolí Vsetína. Na Slovensku na Záhoří, v Podunají, ve Strážovských vrších a Slovenském ráji.
Ekologie: Roste na výslunných loukách a křovinatých stráních, také v lemech lesů, na půdách neutrálních až silně alkalických, v pásmu od nížiny do podhůří. Kvete od června do července.
Anacamptis pyramidalis
Popis: Vytrvalá bylina, 20–60 cm vysoká, lodyha přímá, přízemní listy se vytváří již na podzim, ty pak začínají odumírat už v průběhu kvetení, lodyžní listy podlouhle kopinaté. Květenstvím je hustý klas, 3–8 cm dlouhý, nejdříve jehlancovitý, později vejčitý, květy nachově červené, někdy růžové, vzácně i bílé. Plodem je tobolka. Jedná se o poměrně značně variabilní druh, proměnlivá je barva květu, tvar pysku, délka ostruhy květu i tvar listu.
Ohrožení a ochrana: Tento nádherný vstavač časného léta patří ke kriticky ohroženým druhům naší květeny (C1b), zákon jej však chrání jen v kategorii silně ohrožených druhů (§2), je také zahrnut v mezinárodní úmluvě o ochraně vzácných druhů CITES. Na Slovensku je rudohlávek jehlancovitý zařazen ke zranitelným druhům (VU), také zde je zákonem chráněný. Zapsán také do Červené knihy Ukrajiny.
Anacamptis pyramidalisAnacamptis pyramidalis
Anacamptis pyramidalisAnacamptis pyramidalis
Anacamptis pyramidalisAnacamptis pyramidalis
Fotografováno ve dnech 20. 6. a 13. 7. 2003, 11. 6. 2004 (Bílé Karpaty, Čertoryje).