Syn.: Anagallis coerulea Schreb., Anagallis arvensis L. subsp. coerulea (Schreb.) Schinz et R. Keller, Anagallis arvensis L. subsp. foemina (Mill.) Schinz et Thell.
Česká jména: drchnička modrá (Presl 1819, Opiz 1852, Sloboda 1852, Polívka 1912), drchnička rolní modrá (Dostál 1950), drchnička modrá (Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: kuroslep modrý (Reuss 1853), drchnička roľná belasá (Dostál 1950), drchnička belasá (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Primulaceae Vent. – prvosenkovité; Myrsinaceae R. Br.; Primulaceae Vent. – prvosenkovité
Anagallis foemina
Rozšíření: Evropa, západní Sibiř, Malá a Střední Asie. Sekundárně i v dalších částech světa (např. Severní Amerika, Makaronésie). U nás se vyskytuje roztroušeně v teplejších oblastech.
Ekologie: Roste na polích, v zahradách, na půdách chudých na humus, bazických, v pásmu od nížin do pahorkatin. Kvete od dubna (u nás od června) do září.
Popis: Jednoletá bylina, lodyha poléhavá, vystoupavá až přímá, 5–30(–40) cm dlouhá, 4hranná, větvená, listy vejčité až kopinaté, až 20 mm dlouhé a 8 mm široké, tupé nebo špičaté. Květy v úžlabí listů, kališní lístky úzce kopinaté, na okraji blanité, korunní lístky jsou vejčité, modré, nahoře hrubě vyhlodávané nebo zubaté, lysé nebo žláznatě brvité, při bázi se nepřekrývají. Plodem je tobolka.
Záměny: Je možné ji zaměnit s modrokvětou formou drchničky rolní (Anagallis arvensis). Rozdíl mezi oběma druhy je patrný v květu – pokud se korunní lístky při bázi překrývají, jedná se o drchničku rolní, pokud nikoli, jde o drchničku modrou. Rostliny s uzavřenými květy lze rozlišit podle toho, jestli kališní cípy zakrývají korunu. U drchničky rolní ji nezakrývají, u drchničky modré zakrývají.
Ohrožení a ochrana: Drchnička modrá je zařazena mezi ohrožené druhy naší květeny (C3).
Poznámka: Květy obou našich drchniček se otevírají jen za slunečného počasí. V době se sníženým slunečním svitem se vůbec neotevřou a dojde k samoopylení.
Anagallis foemina
Anagallis foemina
Fotografováno dne 16. 4. 2008 (Itálie, Gargano, Vieste).