Syn.: Ananas pyramidalis Mill., Ananas sativus Lindl., Bromelia ananas L., Bromelia comosa L.
Česká jména: ananas pravý (Presl 1846), ananasovník, ananas (Mareček 1994)
Čeleď: Bromeliaceae Juss. – ananasovité

Ananas comosus

Rozšíření: Pochází zřejmě z Jižní Ameriky, v této oblasti se dosud vyskytuje i na přírodních stanovištích (od Venezuely a Guyany až po Paraguay). Je velmi pravděpodobné, že Indiáni znali tuto rostlinu od nepaměti. Po objevení Ameriky (1492) se záhy ananas dostal i do Starého světa, na jeho rozšíření měli největší podíl Portugalci. V Evropě byl pěstován především ve skleníkových kulturách v Holandsku a Anglii, byl však oblíben mezi vysokou aristokracií i u nás – býval součástí „rostlinného inventáře“ v zámeckých oranžeriích a sklenících, první doklady pocházejí z doby okolo roku 1750; poprvé v Evropě se jej podařilo vypěstovat snad v Holandsku na sklonku 17. století – Agneta Block nebo Pieter de la Court van der Voort; u nás byl určitě pěstován i v botanické zahradě pražské univerzity na Smíchově v roce 1776. Módním bylo pěstování ananasu především v 19. století, v roce 1804 jej měl hrabě Malabaila de Canal na své zahradě na pražských Vinohradech, z roku 1808 známe zmínku o jeho pěstování ve skleníku i na českém zámku Hluboš.
Nejrozsáhlejší plantáže se v současnosti nacházejí v tropických oblastech Jižní Ameriky a jihovýchodní Asie.

Ekologie: Nejčastěji se pěstuje na plantážích a v zahradách tropických oblastí světa, může ale i zplaňovat, pak se objevuje v okolí lidských sídel a zemědělsky využívaných ploch, může pronikat i do křovinatých a travnatých porostů. Pěstuje se v několika kultivarech, rozlišuje se také několik variet.

Ananas comosus

Popis: Vytrvalá bylina, až 150 cm vysoká. Listy vyrůstají v počtu 30–50 v přízemní růžici, jsou až 120 cm dlouhé, úzce kopinaté, obloukovitě zahnuté, často po okraji zubaté, ale někdy i celokrajné nebo jen v horní části listu zubaté, na vrcholu zašpičatělé. Lodyha vyrůstá ze středu růžice, je až 30 cm vysoká, na konci se strboulovitým květenstvím, květy jsou modré, později nachové. Plodenství je zakončeno chocholem zelených listů.

Využití: Ananasovníky se pěstují pro chutné plody, konzumují se syrové, používají se i pro výrobu kompotů, marmelád, jsou používány i při výrobě lihovin. Šťáva ananasu je i vyhledávaným léčebným prostředkem, slouží především při žaludečních a střevních potížích. Z listů se také získává vlákno.

Poznámka: Pro čeleď Bromeliaceae je již od první poloviny 19. století používáno české jméno ananasovité – je to jméno už Preslovo (samotnému rodu Bromelia dal J. S. Presl české jméno karatas).

Ananas comosusAnanas comosus
Ananas comosus
Ananas comosus

Fotografovali Ladislav Kovář, dne 28. 6. 2005 (Portugalsko, Madeira, Funchal, exempláře se zubatými listy), a Jindřiška Vančurová, dne 9. 3. 2014 (Panama, Bocas del Toro, Isla Bastimentos, exempláře s celokrajnými listy).