Biologická klasifikace: Animalia, Aves, Anseriformes, Anatidae
Syn.: Mareca strepera (Linnaeus, 1758)
Česká jména: kopřivka obecná
Anglická jména: Gadwall

Anas strepera, kopřivka obecná
Anas strepera, kopřivka obecná

Rozšíření: Žije v Eurasii, v severní Africe a Severní Americe. V 19. století byla dovezena do Velké Británie. Většina populace zimuje jižně od svých hnízdišť.

Způsob života: Obývá sladkovodní bažinatá nebo jezerní stanoviště, nádrže, štěrkovny, stojaté nebo pomalu tekoucí vody s hojně se vyskytující vegetací a travnaté ostrovy zajišťující úkryt při hnízdění. Žije obvykle v malých hejnech. Obecně se vyhýbá mokřadům ohraničeným lesy. V zimě dává přednost brakickým vodním bažinám s bohatou vodní vegetací. U nás se zdržuje povětšinou od března do října. Pravidelně protahuje a výjimečně i zimuje.
Živí se semeny, listy, stonky, výhonky a kořeny vodních rostlin, vodním hmyzem, kroužkovci, pulci, korýši a měkkýši.
Na hnízdiště přilétá v březnu nebo v dubnu. Doba hnízdění se geograficky liší, obvykle se rozmnožuje od května do července. Hnízdo ze suchých stébel, vystlané prachovým peřím, je umístěno na zemi v rákosí nebo vysoké trávě. Samice snáší 7–12 vajec, která sama inkubuje po dobu 24–27 dnů. Mláďata se krmí sama, matka je doprovází asi 7 týdnů. Mladí ptáci létají asi po 7–8 týdnech od vylíhnutí, pohlavně dospívají po prvím roce života. Dožívají se 10–15 let.
Mezi přirozené predátory patří lišky, mývalové, kojoti, lasičky, jestřábi a vrány.

Popis: Plovavá kachna dosahující délky 46–56 cm, rozpětí křídel 78–90 cm a hmotnosti 500–900 g. Samec ve svatebním šatě je převážně šedohnědě skvrnitý, hlava a krk jsou hnědé, zobák šedočerný. Záda jsou černá, lopatky rezavé, ocasní krovky černé. V prostém šatě je zbarvený jako samice, která je jednolitě hnědě skvrnitá. Pro obě pohlaví je typické bílé břicho a bílé křídelní zrcátko, černě vroubené, obojí je patrné zvláště za letu.

Ohrožení a ochrana: Červený seznam IUCN (2016) klasifikuje kopřivku obecnou z hlediska ohrožení jako druh méně dotčený (LC). V Červeném seznamu ČR je zařazena ke zranitelným druhům (VU).

Anas strepera, kopřivka obecná
Anas strepera, kopřivka obecná
Anas strepera, kopřivka obecná
Anas strepera, kopřivka obecná
Anas strepera, kopřivka obecná

Fotografováno ve dnech 4. 2. 2021 (Česko, Praha-Braník), 18. 2. 2021 (Praha, Stromovka), 24. 2. 2021 (Čechy, Most, jezero Most).