Andamany jsou souostroví v Indickém oceánu tvořené více než 300 ostrovy. Tvoří asi 450 km dlouhý řetěz táhnoucí se ve směru sever-jih, jejich celková plocha je 8249 km2. Jsou pozdně křídového až raně třetihorního stáří, budují je usazené horniny, které však byly ovlivněny vrásněním, během něhož se místy proměnily v ophiolity a místy do nich pronikly ultrabazické vyvřeliny. Nejvyšší bod ostrovů leží na Severním Andamanu a dosahuje výšky 732 m n. m. Panuje zde tropické podnebí s průměrnými teplotami okolo 26 °C a ročním úhrnem srážek skoro 2900 mm; nejvíce srážek přináší jihovýchodní monzun; severnější ostrovy mají výraznější období sucha.
Ceriops tagal
Asi 15 % procent plochy ostrovů zabírají mangrove. Na jejich dosti bohaté druhové skladbě se podílejí zejména Avicennia officinalis (Acanthaceae), Bruguiera gymnorhiza, Bruguiera parviflora, Ceriops tagal, Rhizophora mucronata, Rhizophora apiculata (vše Rhizophoraceae), Sonneratia alba a Sonneratia caseolaris (Lythraceae), na méně zasolených okrajích jsou i palmy Nypa fruticans a Phoenix paludosa. Na přechodu na souš se tvoří vegetace, v níž najdeme druhy Brownlowia tersa a Heritiera littoralis (Malvaceae), Cerbera manghas (Apocynaceae), Derris trifoliata (Fabaceae) a Scyphiphora hydrophylacea (Rubiaceae).
Nymphaea nouchali
Na Jižním Andamanu převažuje stálezelený tropický deštný les – vyvíjí se na jílovitých půdách s malým obsahem humusu. Nejvyšší patro dřevin dosahuje výšky 40–60 m, dominují v něm dvojkřídláčovité Dipterocarpus grandiflorus, Dipterocarpus turbinatus a Hopea odorata, dále Planchonella longipetiolata (Sapotaceae), Endospermum diadenum (Euphorbiaceae) a Planchonia andamanica (Lecythidaceae), v nižší úrovni rostou Dillenia pentagyna (Dilleniaceae), Duabanga grandiflora a Lagerstroemia hypoleuca (Lythraceae), Litsea panamanja (Lauraceae), Horsfieldia irya (Myristicaceae) a Pisonia umbellifera (Nyctagynaceae).
V nejnižší, nejvíce zastíněné úrovni se objevují Macaranga tanarius (Euphorbiaceae), Orophea hexandra a Pseudouvaria prainii (oba Annonaceae), Drypetes andamanica (Putranjivaceae), Garcinia andamanica (Clusiaceae), šácholan Magnolia liliifera a pandán Pandanus dubius. Typické jsou liány Gnetum scandens, Caesalpinia andamanica (Fabaceae) and endemický liánovitý bambus Dinochloa andamanica.
Barringtonia asiatica
Naproti tomu na severněji položených ostrovech je výraznější období sucha, a proto se zde vytvořil les z poloopadavých dřevin, vysokých 40–50 m. V nejvyšší úrovni je typický Pterocarpus dalbergioides (Fabaceae), s ním se druží Albizia lebbeck, Canarium euphyllum (Burseraceae), Diploknema butyracea (Sapotaceae), Parisha insignis (Anacardiaceae), Pterocymbium tinctorium (Malvaceae), Terminalia procera (Combretaceae) a Tetrameles nodiflora (Tetramelaceae).
Nižší úroveň tvoří Lannea coromandelica (Anacardiaceae), Sageraea elliptica a Miliusa horsfeldii (oba Annonaceae), Sterculia villosa a Pterospermum aceroides (oba Malvaceae), Zanthoxylum budrunga (Rutaceae) a pod nimi ještě Suregada multiflora (Euphorbiacea), Grewia serrulata (Malvaceae), Pleiospermum alatum (Rutaceae), Ochna wallichii (Ochnaceae), Streblus asper (Moraceae) a palma Licuala spinosa.
Ještě níže jsou keře, např. Actephila excelsa, Bridelia cinnamomea (oba Phyllanthaceae), ratan Calamus viminalis, Glycosmis pentaphylla (Rutaceae), Rinorea bengalensis (Violaceae) a palma Licuala peltata. Mezi liánami najdeme druhy Acacia pennata, Tetracera sarmentosa (Dilleniaceae), Sphenodesme involucrata (Lamiaceae), Thunbergia laurifolia (Acanthaceae), Ventilago maderaspatana (Rhamnaceae) a Maclura andamanica (Moraceae).
Murraya paniculata
Flóra ostrovů je dosti bohatá. Je odtud známo kolem 2200 původních druhů cévnatých rostlin, z nich je asi 200 endemitů; mezi endemity je jediný rod Pubistylus (Rubiaceae). Zdejší druhová skladba má nejblíže k Jihobarmské provincii, zatímco k Indii jsou vztahy mnohem slabší. Rovněž je pozoruhodné, že s nepříliš vzdálenými Nikobary je spojuje jen asi 20 % druhové diverzity.
Cordia subcordata
Tuto provincii na BOTANY.cz zastupují například:

Sousedící floristické provincie:

Cheilocostus speciosus
Fotografovali Věra Svobodová, Alena Vydrová a Vít Grulich.