Syn.: Androsace pleiocarpa Walp., Primula armeniaca Kuntze
Čeleď: Primulaceae Vent. – prvosenkovité

Androsace armeniaca

Rozšíření: Roste v severovýchodním Turecku, dále v Arménii a severozápadním Íránu. V areálu se rozlišuje ještě var. macrantha, význačná hustým žláznatým oděním v květenství; takové rostliny se vyskytují zejména v západní části areálu.

Ekologie: Stanovištěm jsou travnaté svahy a pastviny na rozmanitých geologických podkladech: na vápencích, vyvřelinách i krystalických břidlicích a hadcích. Lokality leží v nadmořské výšce 900–2600 m.

Androsace armeniaca

Popis: Obvykle dvouletá bylina vysoká 1,5–30 cm, pokrytá vidličnatými nežláznatými a jednoduchými žláznatými chlupy. Listy tvoří přízemní růžici, jsou obvejčité až obkopinaté, (0,6–)1–5,5 cm dlouhé a 0,2–0,8 cm široké, v horní polovině tupě zubaté, vzácněji celokrajné. Květenství je okolík vyrůstající na stvolu, tvořený 4–21 květy; listeny jsou eliptické až obvejčité; kalich je 4–8 mm dlouhý, s jednoduchými chlupy a často i s žlázkami; koruna je kolovitá, 6–15 mm v průměru, bílá, krémová nebo růžová, s žlutým, zelenavým nebo červeným očkem v ústí; tyčinek je 5; semeník je svrchní. Plodem je vejcovitá tobolka, 4–5 mm dlouhá.

Androsace armeniaca
Androsace armeniaca
Androsace armeniaca
Androsace armeniaca

Fotografovala Eva Rencová, dne 30. 5. 2013 (Turecko, Erzurum, horní část údolí řeky Çoruh).