Čeleď: Primulaceae Vent. – prvosenkovité

Androsace baltistanica

Rozšíření: Západohimálajský endemit, roste jen v nevelkém území na samém severu Pákistánu, v Ladakhu a snad přesahuje i do nejzápadnější části Tibetu.

Ekologie: Stanovištěm jsou kamenitá místa s řídkým rostlinným krytem a skalky na alpínských loukách nad horní hranicí lesa.

Androsace baltistanica

Popis: Drobná, vytrvalá, volně trsnatá bylina, tvoří hnědé výběžky a listové růžice o průměru 5–10 mm. Listy jsou stejnotvaré, obkopinaté, vnější 2,2–6 mm dlouhé a 1,1–2,1 mm široké, obvykle s 0,5–1,2 mm dlouhými bělavými chloupky a řídce přimíšenými žlázkami. Stvol je 1–4,5 cm vysoký, na vrcholu s 1–3 květy; listeny jsou 1–3 mm dlouhé; květní stopky jsou obvykle delší než listeny; kalich je polokulovitý nebo zvonkovitý, 2,2–3 mm dlouhý, do poloviny srostlý, s tupými cípy; koruna je kolovitá, 6–9 mm v průměru, většinou bílá nebo narůžovělá, s oranžovým nebo červeným kroužkem kolem ústí. Tobolky jsou elipsoidní.

Záměny: V domovině se vyskytuje spolu s dalšími druhy pochybků, z nich nejpodobnější je Androsace jacquemontii, význačný mohutnějším vzrůstem i početnějším květenstvím. Jiným podobným druhem je Androsace muscoidea, který vytváří drobné kulovité růžice často s rezavými chloupky a květy uspořádané jen po 1–2.

Androsace baltistanica
Androsace baltistanica
Androsace baltistanica

Fotografoval Jindřich Houska, dne 18. 7. 2013 (Indie, Ladakh, cesta od západu do Murabak La).